Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
07/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần  (Anh Đăng thực hiện)


- Tuyên truyền pháp luật: Luật thủy sản (sửa đổi) (Phòng Thông tin và Thị trường lao động thực hiện)


- Phổ biến Quy chế thực hiện dân chủ của Trung tâm (phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực thực hiện)


9g00:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.


10g00:  Nghe báo cáo tình hình khảo sát thanh niên (C Trúc chỉ đạo chuẩn bị nội dung)

13g00: Họp công tác rà soát quy hoạch (thành phần: Cấp ủy - Ban Giám đốc)


14g00: Họp công tác bổ sung quy hoạch.

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
08/5 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g30: Họp BCH 02 Đoàn thể về hoạt động và các chương trình liên quan


9g30: Họp phòng Tổ chức - Hành chính.

14g00: Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (C Thanh Thảo cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
09/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Qua công trình đang xây dựng để kiểm tra (phòng Tổ chức; Công nghệ cử người cùng đi)


9g30: Kiểm tra các công tác chuẩn bị quy hoạch

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
10/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g30: Làm việc với phòng Tổ chức cán bộ Sở Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
11/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g30: Sinh hoạt Chi bộ (toàn thể Đảng viên dự)

10g00: Họp nhóm thực hiện công tác di dời, khánh thành (các Trưởng phòng - các Viên chức được phân công chuẩn bị báo cáo)

14g00: Dự Hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng tại Hội trường Sở. (Nam - Hoàng Thảo cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

8g00: Dự Ngày hội việc làm năm 2018 tại trường Cao Đẳng VINATEX (Quang Huy cùng đi)


9g30: Dự cuộc họp của Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Tổ công tác triển khai theo Kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở về theo dõi lao động qua đào tạo tại phòng họp B Sở.

Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766727

TRUY CẬP HÔM NAY: 890

ĐANG ONLINE: 52