BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 04 và

phương hướng công tác tháng 05 năm 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn       

 

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 3.674 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 22.720 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 04 tháng đạt 35% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 6.825 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 18,7% kế hoạch năm 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 04, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 05 năm 2018.

 

- Báo cáo thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2010 – 2017. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2018 – 2025 đến 2030.

 

- Báo cáo kết quả 3 tháng đầu năm 2018 thực hiện Quyết định số 5880/QĐ-UBND về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Trong tháng 4/2018, tham gia thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch, trung tâm giới thiệu việc làm 27.000 lượt người.

 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Tiếp sức Người lao động và ngày hội tuyển dụng, việc làm - 2018”; nắm bắt thu thập các thông tin tuyển dụng lao động theo ngành nghề, trình độ chuyên môn và nhu cầu tìm việc của người lao động, thực hiện thu thập thông tin cung – cầu lao động tại các doanh nghiệp tham gia ngày hội.

 

- Hoàn thành khảo sát đợt 1 năm 2018 về nhu cầu tuyển dụng nhân lực của 2.500 doanh nghiệp, tổng hợp và báo cáo phân tích kết quả thực hiện.

 

- Triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát 950 doanh nghiệp về thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thanh niên giai đoạn 2018 - 2020 tầm nhìn đến 2030 (Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM).

 

- Trong 04 tháng đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 89.648 lượt người, đạt 35,9% kế hoạch năm 2018.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thực hiện Tư vấn hướng nghiệp Tuyển sinh phối hợp với  Báo Giáo dục tại 53 trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh và 05 Trường THPT tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với khoảng với khoảng 40.000 học sinh tham gia (danh sách đính kèm).

 

- Thực hiện chương trình Báo Thanh niên tư vấn mùa thi 2018 và tư vấn ngành nghề đào tạo tại Trường Đại học Đồng Nai với khoảng 9.000 học sinh tham gia. Tham gia sàn Giao dịch việc làm Thanh niên tại Nhà Văn Hóa Thanh niên và Tư vấn ngày hội tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với khoảng trên 30.000 học sinh và người lao động tham gia.

 

- Trong 04 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 272.350 học sinh, đạt 83% kế hoạch năm (Trong đó tư vấn tại TP.HCM là: 107 trường với tổng số 94.200 học sinh).

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học tại Trung tâm về nhu cầu đào tạo, việc làm và dự báo nhân lực thời kỳ hội nhập và tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng và giải pháp.

 

- Tổ chức hội thảo chuyên đề “Phân tích nhu cầu chất lượng cao tại TP. HCM theo yêu cầu hội nhập”.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Triển khai áp dụng phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực mới, cập nhật thông tin nguồn cơ sở dữ liệu đáp ứng công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Đưa 65 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động, thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử 268.000 lượt. Trong 04 tháng có 1.069.859 lượt truy cập đạt 32.4% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt trên 11,9 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo công tác tháng 4/2017 và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng 5/2017.

 

- Góp ý bản thỏa thuận chương trình hợp tác Ngành Lao động – TBXH giữa Tỉnh Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

 

- Thực hiện thủ tục đề nghị nâng lương niên hạn tháng 03 năm 2018.

 

- Hoàn thành kế hoạch tổ chức công tác đào tạo năm 2018.

 

- Lập các danh sách đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018.

 

- Tiếp tục giám sát công trình xây dựng Trung tâm tại 250 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); Quốc tế lao động 01/5.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức, người lao động tháng 04/2018. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Hoàn tất báo cáo rà soát, đối chiếu số liệu tài sản để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia gửi phòng Kế hoạch - Tài chính Sở.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 

- Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm. Tập trung triển khai các chương trình công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, kỷ luật, thời giờ làm việc.

 

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát theo chương trình kế hoạch năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.    

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động, kế hoạch 3.000 doanh nghiệp và 11.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 05, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 06 năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2030.

 

- Dự báo nhu cầu nhân lực thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập và tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, kế hoạch 27.000 lượt người.

 

- Thực hiện nhập tin, tổng hợp dữ liệu và báo cáo phân tích kết quả thực hiện về khảo sát thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thanh niên giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2030.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tiếp tục phối hợp với Báo Giáo dục, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Trường Cao đẳng Hoa Sen thực hiện chương trình Tư vấn Tuyển sinh  tại các trường THPT trên địa bàn Thành phố HCM  và các Tỉnh lân cận cho 33.000 học sinh.

 

- Tham gia sàn giao dịch và ngày hội việc làm “10 năm Ngày Hội việc làm phụ nữ -  Tự hào thương hiệu Việt”,  do Hội Liên Hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức kết hợp khảo sát.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Nghiên cứu đóng góp dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đến năm 2025 về nội dung cân đối nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo và quy hoạch hệ thống giáo dục nghề nghiệp (Thực hiện theo chỉ đạo Ban Giám đốc Sở).

 

- Tham gia chuẩn bị 02 đề tài khoa học cấp Thành phố về giáo dục nghề nghiệp (Thực hiện theo chỉ đạo Ban Giám đốc Sở).

 

- Tổ chức hội thảo 02 chuyên đề:

 

+ Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động - Các giải pháp nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

+ Đánh giá và nhận định sự thay đổi các ngành nghề tại Việt Nam trong thời đại kỷ nguyên số.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện đánh giá hoạt động phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực của Trung tâm, cập nhật thông tin nguồn cơ sở dữ liệu đáp ứng công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử, dự kiến có trên 260.000 lượt truy cập. Bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện công tác chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp hồ sơ bình xét thi đua A,B,C tháng 05 năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự được giao, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại Trung tâm.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề; Tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ quốc tế thiếu nhi 01/6.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức, người lao động. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

Thường xuyên rà soát và thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm theo hướng chuyên sâu và chất lượng./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014637553

TRUY CẬP HÔM NAY: 391

ĐANG ONLINE: 24