Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
30/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
NGHỈ LỄ CHIẾN THẮNG (30/4)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
NGHỈ LỄ CHIẾN THẮNG (30/4)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
NGHỈ LỄ CHIẾN THẮNG (30/4)
THỨ BA
01/5 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
NGHỈ LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
NGHỈ LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
NGHỈ LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5)
THỨ  TƯ
02/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp Giao ban công tác tháng 04 và phương hướng công tác tháng 5 năm 2018 (toàn thể viên chức dự) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 14g00: Làm việc với Phòng Nghiên cứu và Phát triển
THỨ NĂM
03/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với phòng Thông tin và Thị trường Lao động về rà soát nội dung khảo sát thanh niên Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
04/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp Giao ban tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 của Ngành lao động – Thương binh và Xã hội tại Hội trường Sở. 14g00: Dự Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng tại Hội trường Sở (Hoàng Thảo - Nam cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014767243

TRUY CẬP HÔM NAY: 294

ĐANG ONLINE: 11