HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU "NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG - CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN ĐẾN CMCN 4.0"


Chiều ngày 2/4/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Năng xuất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động – các giải pháp nâng cao năng xuất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến CMCN 4.0"

 

Nhóm nghiên cứu gồm:

 

- Bà Nguyễn Thị Trúc Phương - Trưởng Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu

 

- Bà Vũ Thị Thủy - Chuyên viên Phòng Phân tích và Dự báo

 

- Bà Hoàng Lê Thanh Trúc - Chuyên viên Phòng Thông tin TTLĐ

 

- Bà Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên Phòng Hướng nghiệp và TVNL

 

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chuyên viên Phòng Phân tích và Dự báo

 

Sau đây là một số hình ảnh

 

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu Phòng cấp Trung tâm

 

Bà Vũ Thị Thủy – Chuyên viên Phòng Phân tích và Dự báo đang báo cáo

 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chuyên viên Phòng Phân tích và Dự báo đang báo cáo

 

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm DBNCNL & TTTTLĐ phát biểu

 

 

Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm DBNCNL & TTTTLĐ phát biểu

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279312

TRUY CẬP HÔM NAY: 4151

ĐANG ONLINE: 16