Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
16/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: "Nghị lực của cô gái cao 90 cm, nặng 18 kg bị bại liệt từ nhỏ - Cao Thị Út" (Chị Thanh Ngân thực hiện)


- Tuyên truyền đề cương "Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước" (Chi bộ thực hiện)


- Tuyên truyền pháp luật: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phòng Nghiên cứu và Phát triển thực hiện


- Phổ biến Quy chế thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Trung tâm (phòng Kế toán - Tài chính thực hiện)


9g00:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.
 

13g30: Họp các Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm trong Tháng 3 năm 2018 (theo sự phân công trong TB số 91/TT-TTDBNL)


14g30: Hội thảo chuyên đề "Đánh giá và nhận định sự thay đổi các ngành nghề tại VN trong thời đại kỹ nguyên số" (Toàn thể viên chức, P.NCPT chuẩn bị)

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 14g30: Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 14g30: Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
17/4 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển TPHCM tại 215 Võ Thị Sáu. (Hiền - Hoàng Thảo - Châu - Quang Huy cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Phòng TT TTLĐ Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
18/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị tổng kết đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2018 tại Hội trường Sở. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Phòng NCPT Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
19/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị
THỨ SÁU
20/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766380

TRUY CẬP HÔM NAY: 542

ĐANG ONLINE: 28