CHỦ TỊCH UBND TP.HCM QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TP.HCM


Thực hiện quyết định số 74 ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND Tp.HCM. Chủ tịch UBND TP.HCM Quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tp.HCM cho:

 

   - Bà Trần Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Dự báo NCNL & TTTTLĐ Tp.HCM

 

   - Ông Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo NCNL & TTTTLĐ Tp.HCM thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm (từ năm 2013 đến năm 2015) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

 

Bà Trần Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm DBNCNL & TTTTLĐ TP và

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm DBNCNL & TTTTLĐ TP tặng danh hiệu

"Chiến sỹ thi đua Thành Phố Hồ Chí Minh"

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013100763

TRUY CẬP HÔM NAY: 137

ĐANG ONLINE: 17