Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
09/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: "Những thương binh vượt khó phát triển kinh tế" (Chị Thanh Thảo thực hiện)


- Phổ biến Quy chế làm việc của Trung tâm (phòng Tổ chức - Hành chính)


- Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố đối với các cá nhân đã đạt được

 

9g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ -  Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.


10g00: Tọa đàm lắng nghe đoàn viên - cán bộ viên chức - người lao động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo quản lý (toàn thể viên chức và người lao động dự)

14g00: Họp Chi bộ (toàn thể Đảng viên dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

6g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT TELEMAN


9g00: Theo lịch Giám đốc

14g00: Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 14g: Làm việc với Phòng NCPT
THỨ BA
10/4 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2018 tại Hội trường Sở 14g00: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Trung ương, Ban thường vụ Thành ủy, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy tại Hội trường Sở (A.Hiền - C.Hoàng Thảo cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
11/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g00: Họp Chi bộ (toàn thể Đảng viên dự)


10g00: Kiểm tra tiến độ hoàn tất phần mềm cung - cầu (phòng Công nghệ và CSLD dự; A. Trân - Hùng chuẩn bị nội dung)

13g30: Họp các Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm trong Tháng 3 năm 2018 (theo sự phân công trong TB số 91/TT-TTDBNL)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Theo lịch Giám đốc Dự kiến gặp Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH để nhận dữ liệu báo cáo tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp
THỨ NĂM
12/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
13/4
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Làm việc với trường Đại học Mở TP.HCM (các Trưởng phòng, C Nga, Thanh Thảo, Nam cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014767240

TRUY CẬP HÔM NAY: 291

ĐANG ONLINE: 9