Gắn giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động


Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động là một trong những nội dung trọng tâm mà TP Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao tại chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020.

 

Ðể tránh tình trạng "cung chưa gặp cầu", công tác giáo dục nghề nghiệp chưa gắn với đầu ra của xã hội, TP Hồ Chí Minh xác định: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp (DN), phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Mục tiêu thành phố đề ra là giáo dục nghề nghiệp phải gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ. Trong đó, tập trung những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố.

 

Là một trong những trường tổ chức giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chí kiểm định trường chất lượng cao đến năm 2020, Ban Giám hiệu Trường cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong những năm gần đây, nhà trường luôn chú trọng hiệu quả đào tạo làm sao để sinh viên ra trường có ngành nghề gắn với nhu cầu sử dụng của DN. Hiện nhà trường đang hợp tác với 65 DN để tiếp nhận sinh viên đến thực tập sản xuất, tuyển dụng sau tốt nghiệp cũng như cùng nhà trường góp ý xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu của DN.

 

Liên quan đến công tác đào tạo gắn với nhu cầu của DN, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LÐ-TB-XH) thành phố cho biết: Trong giai đoạn 2017-2020, thành phố sẽ thí điểm thực hiện mô hình đào tạo kép giữa Trường cao đẳng nghề thành phố, Trường cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn để đào tạo 300 học sinh, sinh viên theo phương thức học lý thuyết và thực hành căn bản tại trường chiếm 30%, học kỹ năng nghề tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn chiếm 70% thời gian học. Không chỉ gắn công tác đào tạo với nhu cầu của DN, kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của thành phố đến năm 2020 cũng đề ra một số nhiệm vụ như tập trung đào tạo nghề trình độ cao trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu, chín nhóm ngành dịch vụ, tám ngành dịch chuyển lao động và ngành công nghiệp hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Xác định vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Ðào tạo cùng Sở LÐ-TB-XH phối hợp cùng các trường THCS, THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT và giáo dục nghề nghiệp. Thành phố khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ để tạo thuận lợi cho người học; hoàn thiện chuẩn đầu ra các trình độ giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ quản lý chất lượng đào tạo. Ðồng thời, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành quy định việc thực hiện liên thông giữa các cấp độ đào tạo, tăng cường đào tạo với nước ngoài, công nhận lẫn nhau về văn bằng, chứng chỉ đào tạo. Ngoài ra, thành phố cũng ưu tiên cho 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố có đào tạo 13 nghề cấp độ quốc tế, bảy nghề khu vực ASEAN và 18 nghề thuộc cấp độ quốc gia.

 

Theo Giám đốc Sở LÐ-TB-XH Lê Minh Tấn: Việc thành phố đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao, chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ giáo viên là hết sức cần thiết và cấp bách. Trong đó, giai đoạn 2017-2020, thành phố ưu tiên nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giáo viên dạy nghề; bồi dưỡng chứng chỉ công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp… Ngoài ra, thành phố lên kế hoạch cho các cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp cử cán bộ quản lý tiếp cận với các trường đào tạo nghề trong khu vực như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a… để liên kết đào tạo cho giáo viên. Ước tính, tổng kinh phí UBND thành phố chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020 khoảng 1.200 tỷ đồng./.VÕ LÊ - nhadan.com.vn

Nguồn: http://tuyengiao.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013100882

TRUY CẬP HÔM NAY: 256

ĐANG ONLINE: 20