HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU "PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TP.HCM THEO YÊU CẦU HỘI NHẬP. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 ĐẾN 2025" NĂM 2018


Chiều ngày 12/3/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động giai đoạn 2017 - 2020 đến 2025" năm 2018

 

Sau đây là một số hình ảnh

 

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu Phòng cấp Trung tâm

 

Bà Trần Thị Anh Đào - Bí thư Chi Bộ - Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo

 

Ông Hồng Hải Đăng - chuyên viên phòng Công nghệ và CSDL trình bày chuyên đề

 

 

ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm đóng góp ý kiến

 

bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm đóng góp ý kiến

 

ông Nguyễn Ngọc Trân - Phó phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu tiếp thu đóng góp ý kiến của Ban Giám đốc và các phòng

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279065

TRUY CẬP HÔM NAY: 3892

ĐANG ONLINE: 14