Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
19/03
 

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần:
Làm hết việc chứ không hết giờ  (anh Thành thực hiện).


- Tuyên truyền pháp luật: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 (Công đoàn thực hiện)


- Khen thưởng các cá nhân có thành tích "Lao động tiên tiến " năm 2017


8g30: Họp bổ nhiệm lại các trường hợp hết thời gian bổ nhiệm (Trưởng phòng cùng dự).


9g30: Dự triển khai các mẫu phiếu Khảo sát thực trạng giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên (phòng TT TTLĐ thực hiện)

Làm việc tại Trung tâm


 

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép đi Nha Trang
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
20/03 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Dự họp về công khai tài sản theo quy định tại Hội trường Sở.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép đi Nha Trang
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Rà soát công tác chuẩn bị hội thảo chuyên đề về năng suất lao động (Phòng NCPT chuẩn bị) Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
21/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự sinh hoạt chuyên đề "Giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" của Chi bộ (toàn thể Đảng viên - BCH 02 đoàn thể - quần chúng ưu tú cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 13g00: Họp BTV Hội Giáo dục nghề nghiệp
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 13g30: Kiểm tra công tác chuẩn bị khảo sát thanh niên (Phòng TT TTLĐ chuẩn bị)
THỨ NĂM
22/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Dự chương trình về nguồn, kết nạp Đảng viên và Công đoàn viên mới (toàn thể Viên chức - Người lao động cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc
THỨ SÁU
23/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại 215 Võ Thị Sáu Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766808

TRUY CẬP HÔM NAY: 971

ĐANG ONLINE: 44