Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
12/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc


7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần:


Nổ lực không ngừng và không đầu hàng số phận (anh Hùng thực hiện).


Tuyên truyền pháp luật: Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 (Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện)


9g00:  Họp Giao ban công tác Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn. 

13g30 - 15g00: Dự Tuyên truyền: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCS và tuyên truyền hưởng ứng giờ trái đất (Chi đoàn thực hiện)


Tổ chức lễ trưởng thành đoàn (Thành phần dự: Cấp ủy - Ban giam đốc và các đoàn viên Chi đoàn).

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

6g30: Tư vấn hướng nghiệp trường THPT An Lạc (Quận Tân Bình)


9g00: Họp Giao ban

Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc

13g30 - 15g00: Theo lịch Giám đốc

 

15g00: Dự hội thảo chuyên đề (phòng Nghiên cứu và phát triển, phòng Công nghệ và CSDL chuẩn bị). Thành phần dự: Ban giám đốc - Toàn thể viên chức và người lao động.

THỨ BA
13/03 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Lao động - TBXH Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Rà soát tiến độ khảo sát đợt 1 (phòng Thông tin TTLĐ chuẩn bị) Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
14/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g30: Họp Trưởng các phòng về công tác chuẩn bị di dời về trụ sở mới

Họp bổ nhiệm lại các trường hợp hết thời gian bổ nhiệm (Trưởng phòng cùng dự).

14g00: Họp với phòng Thông tin thị trường lao động về đợt khảo sát đợt 1 (điều tra trực tiếp và gián tiếp) (c Trúc cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Làm việc với phòng Nghiên cứu và phát triển về các chuyên đề nghiên cứu năm 2018 Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
15/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 15g00: Báo cáo lớp tập huấn cán bộ Đoàn của Thành Đoàn tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên. (Minh Hùng dự nắm thông tin)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
16/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Sở Thông tin truyền thông về Đề án Công nghệ thông tin (H.Thảo, Ngọc Phương, Ngọc Trân cùng đi) 15g00: Báo cáo lớp tập huấn cán bộ Đoàn của Thành Đoàn tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên và tổng kết khóa học (Thanh Ngân cùng dự)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Theo lịch Giám đốc

 

Ghi chú: Thứ báy (17/03) 8g00 - 13g00: Ông Trần Anh Tuấn Tư vấn hướng nghiệp tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.


15g00: Tư vấn hướng nghiệp trường THPT Trương Vĩnh Ký

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766952

TRUY CẬP HÔM NAY: 3

ĐANG ONLINE: 69