BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quý 1 và

phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2018

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ 1 NĂM 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ 1

 

 1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

- Trong quý 1 năm 2018, Ban Giám đốc Trung tâm đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động về chương trình công tác, các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua, phê duyệt.

 

- Trên cơ sở kế hoạch năm 2018, từng phòng và mỗi cá nhân, cán bộ viên chức xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

 2.1. Nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ

 

 2.1.1. Khảo sát, phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực

 

 a) Cập nhật cung – cầu lao động

 

Khảo sát cung, cầu lao động các doanh nghiệp, các tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại Thành phố. Trong quý 1/2018 thu thập thông tin 7.726 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (đạt 23% kế hoạch năm), 27.552 chỗ làm việc và 13.713 người có nhu cầu tìm việc làm (đạt 12,5% kế hoạch năm).

 

 b) Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2017, dự báo nhu cầu nhân lực năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tình hình thị trường lao động trước và sau Tết nguyên đán 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động quý 1 và dự báo nhu cầu nhân lực quý 2 năm 2018.

 

- Báo cáo thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2017 – 2025 và dự báo nhu cầu nhân lực đến 2030.

 

- Thực hiện 04 báo cáo chuyên đề về thị trường lao động – dự báo nhu cầu nhân lực theo yêu cầu của Sở gia

       

 2.1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát 2.500 doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong các loại hình doanh nghiệp đợt 1 năm 2018 phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019 - 2025.

 

- Trong quý 1/2018 đã cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp cho 62.648 lượt người, đạt 25,1% kế hoạch năm 2018.

 

 2.1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, Báo VTM, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 105 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và 58 trường THPT tại 10 tỉnh phía Nam với sự tham dự của 172.700 học sinh cấp 3.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp Ngày hội hướng nghiệp – Tuyển sinh do Bộ Giáo dục đào tạo phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với sự tham dự của 30.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Đã trực tiếp tư vấn hướng nghiệp 10.000 học sinh.

 

- Thực hiện chương trình “Sinh hoạt công dân – sinh viên” cuối khoá năm học 2017 – 2018, kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm 3.800 sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

 

- Trong quý 1 năm 2018 đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 202.800 lượt học sinh, đạt 61% kế hoạch năm.

 

 2.1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Báo cáo tham luận hội nghị khoa học Giáo dục trong thời đại công nghiệp 4.0 “Nhận định - Cơ hội - Thách thức - Nắm bắt” tại Đại học Công nghệ Sài Gòn.

 

- Tham dự Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nghề công tác xã hội” và Tọa đàm về chiều thiếu hụt trình độ nghề của hộ nghèo và cận nghèo năm 2017 tại Nhà khách Người có công.

 

- Dự tọa đàm giao lưu nhà trường và doanh nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và thành lập Câu lạc bộ doanh nhân khời nghiệp.

 

- Báo cáo tham luận tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của Thành phố” do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

 

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học tại Trung tâm về nhu cầu đào tạo, việc làm và dự báo nhân lực thời kỳ hội nhập và tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng và giải pháp.

 

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “Đóng góp của lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến 2025 - 2030. Phân tích và kiến nghị giải pháp”.

 

- Thực hiện đánh giá, nghiệm thu 02 chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm.

 

 2.1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện xây dựng Đề án công nghệ thông tin của Trung tâm giai đoạn 02.

 

- Xây dựng mới phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực của Trung tâm, kiểm tra, đánh giá chất lượng và triển khai áp dụng.

 

- Xây dựng đề án hoạt động trạm quan sát cung – cầu lao động trên cơ sở triển khai nền tảng hoạt động phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực và phương án công nghệ của Trung tâm.

 

- Quản trị hệ thống máy tính, bảo mật, lưu trữ, quản lý nguồn cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

 

- Đưa 107 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong quý 1 năm 2018 có 801.859 lượt truy cập, đạt 24,3% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt trên 11,8 triệu lượt.

 

 2.1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

 

- Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động, bình xét thi đua khen thưởng năm 2017.

 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

 

- Thực hiện công tác sơ tuyển 03 viên chức năm 2017     theo hướng dẫn của Sở, kiểm tra năng lực chuyên môn của 02 người lao động sau thời gian thử việc theo quy định. Thực hiện giảm 02 nhân sự không phù hợp công việc.

 

- Thực hiện các thủ tục nâng lương trước hạn năm 2017 cho 04 viên chức và nâng lương niên hạn cho 04 viên chức theo hướng dẫn của Sở.

 

- Thực hiện công tác hành chính, báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Sở. Rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định của Trung tâm.

 

- Thành lập Tổ đào tạo của Trung tâm để rà soát thực hiện các thủ tục cấp phép giáo dục nghề nghiệp cho năm 2018 và định hướng dài hạn phát triển theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và báo cáo công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động Tết Nguyên Đán 2018. Bố trí lịch trực vào các ngày nghỉ Tết, đảm bảo an toàn, trật tự tại đơn vị.

 

- Tổ chức Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 và 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

 

 2.1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, bảo hiểm, thu nhập tăng thêm và phúc lợi cho viên chức, người lao động đầy đủ, kịp thời. Công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2017 - 2019 gửi phòng Kế hoạch - Tài chính Sở. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

 

- Báo cáo công khai tài chính và tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

 

 2.2. Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 

- Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm. Trong đó tập trung triển khai các chương trình công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

 

- Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở để triển khai tại Trung tâm, đảm bảo việc sử dụng thư điện tử Thành phố giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài.

 

 3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

        Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Trung tâm đảm bảo thực hiện thường xuyên, phân công viên chức và lãnh đạo trực tiếp công dân theo quy định. Định kỳ trong sinh hoạt Trung tâm luôn đảm bảo việc công khai về tài chính, công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng.          Trong quý 1 năm 2018 Trung tâm không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Trung tâm tích cực triển khai, bám sát các chương trình, kế hoạch năm 2018.

 

- Viên chức – người lao động Trung tâm luôn chủ động, tích cực thực hiện các công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

 2. Hạn chế, tồn tại:

 

        Hiện nay do mức lương thấp, nhất là lương phục vụ và bảo vệ nên Trung tâm đang thiếu hụt nhân viên bảo vệ và chưa tuyển dụng được cho năm 2018 (Trung tâm đang tập trung thông tin rộng rãi để tuyển dụng).  

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ 2 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ 2 NĂM 2018

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

 1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ tháng, quý, 06 tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại Thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm, kế hoạch 13.000 doanh nghiệp và 46.500 lao động tìm việc làm.

 

 1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố định kỳ tháng của quý 2 và 06 tháng đầu năm. Dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2018.

 

- Triển khai thực hiện kế hoạch “Nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030”.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành khảo sát đợt 1 năm 2018 về nhu cầu tuyển dụng nhân lực của 2.500 doanh nghiệp, tổng hợp và báo cáo phân tích kết quả thực hiện.    

 

- Triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát 950 doanh nghiệp về thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thanh niên giai đoạn 2018 - 2020 tầm nhìn đến 2030 (Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM).

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, kế hoạch 80.000 lượt người.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tiếp tục tham gia, phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, Báo VTM, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh cho học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các phía Nam, kết hợp khảo sát nhu cầu chọn nghề, học nghề của học sinh.

 

- Thực hiện tư vấn Ngày hội tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2018 do Báo Thanh niên tổ chức tại Trường Đại học Đồng Nai với trên 10.000 học sinh tham dự vào ngày 03/03/2018.

 

- Thực hiện tư vấn Ngày hội tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với trên 8.000 học sinh tham dự vào ngày 10/03/2018.

 

- Thực hiện tư vấn Ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp năm 2018 do Báo Giáo dục tổ chức ngày 10/03/2018 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng với trên 10.000 học sinh tham dự.

 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành Đoàn TP.HCM) về hoạt động Ngày hội việc làm thanh niên năm 2018 (02 bên ký kết hợp tác hoạt động giai đoạn 2018 – 2020) vào ngày 10/03/2018.

 

- Tham dự Ngày hội tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2018 do Thành Đoàn TP.HCM – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM và Báo Người Lao động tổ chức trong tháng 4/2018 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tiếp tục thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố.

 

- Tổ chức Hội thảo khoa học tại Trung tâm về nhu cầu đào tạo, việc làm và dự báo nhân lực thời kỳ hội nhập và tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng và giải pháp.

 

- Phối hợp triển khai đề tài nghiên cứu khoa học theo chỉ đạo Ban Giám đốc Sở “Đóng góp của lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến 2025 - 2030. Phân tích và kiến nghị giải pháp”.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực mới của Trung tâm.

 

-Tổ chức tập huấn an toàn thông tin mạng cho toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử, dự kiến có trên 800.000 lượt truy cập. Bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác hành chính, tuyển dụng nhân sự theo biên chế được giao năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương, báo cáo định biên nhân sự quý 2 và các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Thực hiện thủ tục xin Sở cấp xe ô tô 16 chỗ phục vụ công tác, hoạt động tại Trung tâm.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Quốc tế lao động 01/5 và Quốc tế thiếu nhi 01/6.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức, người lao động quý 2/2018 theo quy định. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm.

 

- Công khai tài chính định kỳ, chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ quý 2/2018. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc qúy 1/2018, tình hình trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp quý 1/2018.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

        Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo viên chức thực hiện chuyên sâu nhiệm vụ được giao. Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm theo hướng chuyên sâu và chất lượng./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;

- Phó Giám đốc phụ trách khối; Văn phòng Sở;        

- Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội;

- Phòng Việc làm – An toàn lao động; - Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính; - Văn phòng Đảng ủy;

- Công đoàn Sở;- Đoàn Thanh niên Sở;

- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014637601

TRUY CẬP HÔM NAY: 439

ĐANG ONLINE: 7