Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
26/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Chị Trần Thị Mai 76 lần hiến máu cứu người (Trinh thực hiện).


- Tuyên truyền pháp luật: Luật quản lý tài sản công (sửa đổi)- Phòng Thông tin thị trường lao động thực hiện.


- Họp công khai tài sản thu nhập năm 2017.


9g00: Họp Giao ban công tác tháng 02/2018 và triển khai công tác tháng 03/2018.

15g30: Họp Bình xét thi đua tháng 02.

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch của Trung tâm Theo lịch của Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch của Trung tâm

13g30: Họp với Phòng Thông tin TTLĐ.


15g30: Họp Bình xét thi đua tháng 02.
 

THỨ BA
27/02 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g30: Họp với Phòng Tổ chức - Hành chính.


9g30: Họp với Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu


10g30: Họp Phòng Kế toán - Tài chính

14g00: Họp BCH 02 Đoàn thể
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
9g00: Đến Sở Khoa học công nghệ TP gặp anh Phùng - PGĐ về công việc nghiên cứu khoa học của Sở (anh Hùng cùng đi)

13g30: Họp Phòng phân tích dự báo về kiểm tra kế hoạch chuyên môn tháng 3/2018.


15g00: Họp Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về kiểm tra kế hoạch chuyên môn tháng 3/2018.

Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Dự họp tổ chức chương trình "Tiếp sức Người lao động và ngày hội tuyển dụng, việc làm" năm 2018 tại Trung tâm dịch vụ Việc làm Thanh niên Tp. 14g00: Họp với Phòng Nghiên cứu và Phát triển
THỨ  TƯ
28/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g30: Dự tập huấn Phiếu khảo sát nhu cầu lao động năm 2018 (toàn thể viên chức, người lao động tham dự) 13g00: Dự tập huấn về an toàn thông tin của Trung tâm (toàn thể viên chức, người lao động tham dự).
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch của Trung tâm Theo lịch của Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 28/2 đến ngày 5/3.
THỨ NĂM
01/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Làm việc với phòng Văn Xã - Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố về đề tài nghiên cứu TFP.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 28/2 đến ngày 5/3.
THỨ SÁU
02/03
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g30: Dự hội thảo chuyên đề (Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu báo cáo). Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch của Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 28/2 đến ngày 5/3.

 

Ghi chú: 13g00 ngày 03/03/2018: Ông Trần Anh Tuấn tư vấn hướng nghiệp theo chương trình Báo Giáo dục (VTM) tại trường THCS - THPT Tần Phú.


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012887503

TRUY CẬP HÔM NAY: 2064

ĐANG ONLINE: 15