BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 50/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 02 và

phương hướng công tác tháng 03 năm 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  

     

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.232 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, kết quả thực hiện 02 tháng đạt 12% kế hoạch năm 2018 và 7.989 chỗ làm việc; 4.954 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 10,7% kế hoạch năm 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 01, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 2 và tháng 3 năm 2018 (trước và sau Tết Nguyên Đán 2018).

 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tăng năng suất lao động của Thành phố về lĩnh vực phát triển công tác dự báo nhu cầu nhân lực định hướng thông tin thị trường lao động.

 

- Báo cáo thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2010 – 2017. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2018 – 2025 đến 2030.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Triển khai kế hoạch khảo sát 950 doanh nghiệp về thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thanh niên giai đoạn 2018 - 2020 tầm nhìn đến 2030 (Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM); tổ chức tập huấn cho các điều tra viên của cả 02 đơn vị.

 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát 2.500 doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong các loại hình doanh nghiệp đợt 1 năm 2018 phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động cho 3.800 sinh viên Trường Đại học giao thông vận tải, Đại học Luật TP.HCM và trên 30.000 học sinh tham dự Ngày hội tuyển sinh 2018 tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Đại học Bách Khoa.

 

- Trong 02 tháng đã thực hiện cho 54.633 lượt người, đạt 21,9% kế hoạch năm 2018.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thực hiện chương trình với Báo Giáo dục TP.HCM, Báo VTM, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh tại 32 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và 35 trường THPT của 06 tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Bình Phước, Tây Ninh với sự tham dự của 50.600 học sinh.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp Ngày hội hướng nghiệp – Tuyển sinh do Bộ Giáo dục đào tạo phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với sự tham dự của 30.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Đã trực tiếp tư vấn hướng nghiệp 10.000 học sinh.

 

- Thực hiện chương trình “Sinh hoạt công dân – sinh viên” cuối khoá năm học 2017 – 2018, kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm 3.800 sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

 

- Trong 02 tháng đã thực hiện hướng nghiệp cho 142.700 học sinh, đạt 43% kế hoạch năm.

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Báo cáo tham luận tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của Thành phố” do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

 

- Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học tại Trung tâm về nhu cầu đào tạo, việc làm và dự báo nhân lực thời kỳ hội nhập và tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng và giải pháp.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Xây dựng mới phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực của Trung tâm, kiểm tra, đánh giá chất lượng và triển khai áp dụng.

 

- Đưa 22 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 02 tháng có 602.024 lượt truy cập đạt 18,2% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt trên 11,7 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện kiểm tra năng lực chuyên môn của 02 người lao động sau thời gian thử việc theo quy định.

 

- Thực hiện giảm 01 nhân sự không phù hợp công việc.

 

- Thực hiện các thủ tục nâng lương trước hạn năm 2017 và niên hạn theo hướng dẫn của Sở.

 

- Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Sở.

 

- Tổ chức và báo cáo công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động Tết Nguyên Đán 2018. Bố trí lịch trực vào các ngày nghỉ Tết, đảm bảo an toàn, trật tự tại đơn vị.

 

- Tổ chức Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 và 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm và phúc lợi cho viên chức, người lao động.

 

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2017 - 2019 gửi phòng Kế hoạch - Tài chính Sở.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 

- Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm. Tập trung triển khai các chương trình công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, kỷ luật, thời giờ làm việc.

 

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát theo chương trình kế hoạch năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.    

 

- 02 Đoàn thể tổ chức hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho toàn thể Cán bộ - Viên chức Trung tâm.

 

- Phân công viên chức, người lao động tổng dọn dẹp vệ sinh; lên lịch trực đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan theo quy định (hiện tại Trung tâm chưa tuyển dụng được nhân viên bảo vệ cho năm 2018 do mức lương thấp; đơn vị có nhờ sự hỗ trợ của bảo vệ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định do nằm trong khuôn viên của Gia Định).           

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động, kế hoạch 3.000 doanh nghiệp và 6.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động quý 1, dự báo nhu cầu nhân lực quý 2 năm 2018.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, kế hoạch 21.000 lượt người.

 

- Triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thanh niên giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2030 và kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong các loại hình doanh nghiệp đợt 1 năm 2018.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tiếp tục phối hợp với Báo Giáo dục và Hội Giáo dục nghề nghiệp thực hiện chương trình tư vấn, tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam cho 60.000 học sinh.

 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành Đoàn Thành phố) về hoạt động Ngày hội việc làm thanh niên năm 2018 và 02 bên ký kết hợp tác hoạt động giai đoạn 2018 – 2020.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học tại Trung tâm về nhu cầu đào tạo, việc làm và dự báo nhân lực thời kỳ hội nhập và tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng và giải pháp.

 

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “Chất lượng lao động qua đào tạo hệ giáo dục nghề nghiệp đóng góp đối với năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích và kiến nghị giải pháp”.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Triển khai áp dụng phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực mới, cập nhật thông tin nguồn cơ sở dữ liệu đáp ứng công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử, dự kiến có trên 300.000 lượt truy cập. Bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Báo cáo công tác tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2018; thực hiện công tác hành chính, báo cáo định kỳ theo quy định.

 

- Thực hiện ký kết hợp đồng với người lao động, báo cáo biên chế quỹ lương, báo cáo định kỳ theo quy định của Sở.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC, giữ gìn tài sản toàn cơ quan.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức, người lao động. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

Thường xuyên rà soát và thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm theo hướng chuyên sâu và chất lượng./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015441629

TRUY CẬP HÔM NAY: 2086

ĐANG ONLINE: 16