Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 23/02/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
19/02 (mùng 4 tháng giêng)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
THỨ BA
20/02 (mùng 5 tháng giêng)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
THỨ  TƯ
21/02 (mùng 6 tháng giêng)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Họp mặt đầu năm tại Trung tâm 15g00: Họp mặt đầu năm tại Hội trường Sở
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
22/02 (mùng 7 tháng giêng)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
23/02 (mùng 8 tháng giêng)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g30: Họp Trưởng/Phó các Phòng


9g30: Họp với Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu


10g30: Họp với Phòng Tổ chức - Hành chính

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013265780

TRUY CẬP HÔM NAY: 17023

ĐANG ONLINE: 15