Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 16/02/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
12/02 (27 tháng chạp)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Chị Trần Thị Mai 76 lần hiến máu cứu người (Trinh thực hiện).


- Tuyên truyền pháp luật: Luật quản lý tài sản công (sửa đổi)- Phòng Thông tin thị trường lao động thực hiện.


10g00: Họp Giao ban công tác Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
13/02 (28 tháng chạp)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
14/02 (29 tháng chạp)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

Nghỉ Tết Nguyên đán
Trực lãnh đạo

Nghỉ Tết Nguyên đán
Trực lãnh đạo
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
THỨ NĂM
15/02 (30 tháng chạp)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán
Trực lãnh đạo
Nghỉ Tết Nguyên đán
Trực lãnh đạo
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
THỨ SÁU
16/02 (mùng 1 tháng giêng)
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán
Trực lãnh đạo
Nghỉ Tết Nguyên đán
Trực lãnh đạo
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Nguyên đán 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013265854

TRUY CẬP HÔM NAY: 17102

ĐANG ONLINE: 13