KIỂM TRA NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC


Sáng ngày 26/01/2018 , vào lúc 09h00, Hội đồng xét tuyển được Giám Đốc Sở thành lập gồm 08 thành viên và 1 thư ký tiến hành kiểm tra năng lực chuyên môn 01 người lao động trình độ đại học ứng tuyển vào 01 vi trí việc làm : Phân tích dự báo.

- Ứng viên Nguyễn Ngọc Thanh Ngân.

Toàn cảnh buổi phỏng vấn kiểm tra nhân sự

 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Ánh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu

 

Người lao động Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012887647

TRUY CẬP HÔM NAY: 2236

ĐANG ONLINE: 46