BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 01 và

phương hướng công tác tháng 02 năm 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  

     

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 01/2018 thu thập thông tin 2.723 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đạt 8,3% kế hoạch năm 2018 và 11.265 chỗ làm việc; 6.816 người có nhu cầu tìm việc làm đạt 6,2% kế hoạch năm 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động Thành phố trước và sau Tết Nguyên đán 2018, báo cáo tháng 01, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 02 năm 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động giai đoạn 2018 – 2025 và dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2030.

  •  

- Thực hiện 03 báo cáo chuyên đề về thị trường lao động – dự báo nhu cầu nhân lực theo yêu cầu của Sở giao.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

Cung cấp thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch, trung tâm giới thiệu việc làm cho 20.833 lượt người đạt 8,3% kế hoạch năm 2018.      

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 18 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và 52 trường tại 07 tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu cho 82.100 học sinh, đạt 25% kế hoạch năm 2018.

 

- Tư vấn hướng nghiệp cho 1.500 học sinh THPT và THCS tại Ngày hội việc làm Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn với sự tham gia của 26 doanh nghiệp cùng 2.000 người lao động.

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Dự Hội nghị khoa học Giáo dục trong thời đại công nghiệp 4.0 “Nhận định - Cơ hội - Thách thức - Nắm bắt” tại Đại học Công nghệ Sài Gòn.

 

- Tham dự Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nghề công tác xã hội" và Tọa đàm về chiều thiếu hụt trình độ nghề của hộ nghèo và cận nghèo năm 2017.

 

- Dự tọa đàm giao lưu nhà trường và doanh nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và thành lập Câu lạc bộ doanh nhân khời nghiệp.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện xây dựng Đề án công nghệ thông tin của Trung tâm giai đoạn 02.

 

- Quản trị hệ thống máy tính, bảo mật, lưu trữ, quản lý nguồn cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

 

- Đưa 80 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong tháng có 300.937 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt gần 11,6 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

 

- Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động, bình xét thi đua khen thưởng năm 2017.

 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018. 

 

- Thực hiện công tác sơ tuyển 03 viên chức năm 2017     theo hướng dẫn của Sở. Thực hiện các thủ tục nâng lương trước hạn năm 2017.

 

- Thực hiện công tác hành chính, báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động Tết Nguyên Đán 2018. Bố trí lịch trực vào các ngày nghỉ Tết, đảm bảo an toàn, trật tự tại đơn vị.

 

- Thành lập Tổ đào tạo của Trung tâm để rà soát thực hiện các thủ tục cấp phép giáo dục nghề nghiệp cho năm 2018 và định hướng dài hạn phát triển theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho viên chức, người lao động.

 

- Xây dựng phương án tài chính giai đoạn 2017 - 2019 gửi phòng Kế hoạch - Tài chính Sở. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 thông qua Hội nghị công chức, viên chức – người lao động.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

Ban Giám đốc và viên chức, người lao động tích cực xây dựng kế hoạch năm 2018 thông qua Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM phê duyệt theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng

 

 2. Hạn chế, tồn tại:

 

- Do mức lương bình quân thấp, nhất là lương phục vụ và bảo vệ cơ quan, nên hiện nay Trung tâm đang thiếu hụt nhân viên bảo vệ chưa tuyển dụng được cho năm 2018; đơn vị đang tập trung thông tin rộng rãi để tuyển dụng.

 

- Bên cạnh đó, luôn phân công viên chức trực đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan theo quy định (nhờ sự hỗ trợ thêm từ bảo vệ của Trung tâm GDTX Gia Định – do cơ quan đang nằm trong khuôn viên của Trung tâm Gia Định).

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động theo nhu cầu tại 3.000 doanh nghiệp và 6.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 02, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 3 năm 2018.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động cho 3.000 sinh viên Trường Đại học giao thông vận tải và trên 30.000 học sinh tham dự Ngày hội tuyển sinh 2018 tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Đại học Bách Khoa.

 

- Triển khai kế hoạch khảo sát thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thanh niên giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2030 (Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM).

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thực hiện chương trình với Báo Giáo dục TP.HCM tư vấn hướng nghiệp tại 15 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các trường THPT của 03 tỉnh Vĩnh Long, Bình Phước, Bình Dương. Dự kiến 60.000 học sinh tham gia.

 

- Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2018 khai mạc tại trường THPT Gia Định và trên 150 trường tại Thành phố trong quý 2 và quý 3 năm 2018.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp Ngày hội hướng nghiệp – Tuyển sinh do Bộ Giáo dục đào tạo phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách khoa ngày 28/01/2018.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học tại Trung tâm về nhu cầu đào tạo, việc làm và dự báo nhân lực thời kỳ hội nhập và tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng và giải pháp.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử.

 

- Bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo công tác tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2018.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC, giữ gìn tài sản toàn cơ quan, phân công trực Tết theo quy định.

 

- Tổ chức Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) mừng xuân Mậu Tuất năm 2018.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thanh toán thu nhập tăng thêm và phúc lợi quý 4/2017, thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập tháng 02/2018 cho viên chức, người lao động.  

 

- Hoàn tất báo cáo tài chính quý 4/2017, báo cáo quyết toán năm 2017. Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong thời gian tới./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015384937

TRUY CẬP HÔM NAY: 4402

ĐANG ONLINE: 30