Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
01/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Nghỉ Tết Dương lịch
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Dương lịch
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ Tết Dương lịch
THỨ BA
02/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Họp với Hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm về thi đua khen thưởng năm 2017 13g30: Họp với các Phòng về kiểm tra chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 (thành phần: BGĐ, Cấp ủy, Trưởng/Phó các phòng)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Họp với nhóm tư vấn hướng nghiệp Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
9g30: Họp chấm điểm, xếp hạng thi đua năm 2017 tại Hội trường Chi cục Phòng chóng tệ nạn xã hội. Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
03/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

9g30: Họp BCH 02 Đoàn thể.


10g30: Làm việc với Phòng Tổ chức - Hành chính.

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Trao đổi với Phòng Thông tin thị trường lao động
THỨ NĂM
04/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị tổng kết Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Hội trường Sở. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Làm việc với Phòng Nghiên cứu và Phát triển Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
05/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

 

8g00: Tham dự Lễ kí kết hợp tác các doanh nghiệp và toạ đàm giữa nhà trường và doanh nghiệp tại Cao đẳng Kinh tế TPHCM. (anh Khanh cùng đi)

 

Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
9g00: Trao đổi với Lãnh đạo Phòng Thông tin thị trường lao động, Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Phòng Phân tích dự báo, Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực, Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu về 02 kế hoạch khảo sát (P. Thông tin, P.Nghiên cứu chuẩn bị các nội dung trao đổi)  Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012014528

TRUY CẬP HÔM NAY: 1560

ĐANG ONLINE: 53