HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017


Chiều ngày 11/12/2017 Chi bộ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên và công chức, viên chức năm 2017. Tham dự có:

 

- Ban Giám đốc và đảng viên ( 15 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị ).

 

Hình ảnh buổi hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên và công chức, viên chức năm 2017.

 

Toàn cảnh buổi hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân

và đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên và công chức, viên chức năm 2017

 

Các đảng viên, công chức, viên chức Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực 

và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tham dự buổi hội nghị

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013007892

TRUY CẬP HÔM NAY: 3452

ĐANG ONLINE: 25