Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
11/12
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc


7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Thày giáo tí hon với nghị lực to lớn (Chị Thiên Ngân thực hiện).


Tuyên truyền pháp luật:Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Công đoàn thực hiện).


8g30:Họp Giao ban công tác Trưởng Phó Phòng và BCH 02 đoàn thể.   


9g30: Họp đánh giá công chức viên chức 2017 (toàn thể viên chức cùng dự).

13g30: Họp kiểm điểm Đảng viên (toàn thể đảng viên tham dự).
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc. Theo lịch Giám đốc.
THỨ BA
12/12
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
08g00: Dự họp duyệt chỉ tiêu, Kế hoạch năm 2018 tại Hội trường Sở. 13g00: Học Nghị quyết Trung ương VI tại Hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Định (toàn viên chức tham gia).
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ  TƯ
13/12
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Họp Ban Chấp hành 02 đoàn thể về báo cáo chỉ tiêu 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (thành phần: đ/c Hiền, Hoàng Thảo cùng dự, BCH 2 đoàn thể chuẩn bị nội dung).  Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Họp nhóm tư vấn hướng nghiệp nội dung sinh hoạt chuyên đề: Ngành Hướng dẫn viên du lịch và quản trị khách sạn (chị Nga phụ trách). Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ NĂM
14/12
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Long An.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Trao đổi nội dung công việc với Phòng Nghiên cứu và Phát triển. 14g00: Trao đổi nội dung công việc với Phòng Thông tin thị trường lao động.
THỨ SÁU
15/12
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g30: Họp kiểm điểm phân tích chi bộ (thành phần tham dự: Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng các phòng và toàn thể đảng viên chi bộ).

Làm việc tại Trung tâm.

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

Theo lịch Giám đốc.

 

Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc

Theo lịch Giám đốc.

 

Làm việc tại Trung tâm.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011707105

TRUY CẬP HÔM NAY: 3254

ĐANG ONLINE: 50