Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
27/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Anh Đinh Lê Việt người cựu chiến binh, thương binh giàu nghị lực (A Cường thực hiện).


Tuyên truyền pháp luật: Luật Đường sắt sửa đổi (Phòng Phân tích dự báo thực hiện).


8g30:Họp Giao ban công tác Trưởng Phó Phòng và BCH 02 đoàn thể.    


9g00: Họp xét thi đua tháng 11.   
 

Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

6g30: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Trương Vương (Trinh Phòng Hướng nghiệp cùng đi).


9g00: Làm việc tại Trung tâm.

14g00: Dự tọa đàm chủ đề "30 năm đồng hành cùng phong trào Đoàn và Người lao động" tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM.


18g00: Dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM.

Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị.
THỨ BA
28/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp giao ban tháng 11 và 11 tháng đầu năm tại hội trường Sở. 14g00: Họp Chi bộ.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

8g00: Họp nhóm tư vấn hướng nghiệp với nội dung: sinh hoạt chuyên đề ngành truyền thông đa phương tiện và ngành mỹ thuật ứng dụng (ông Phạm Văn Hiền phụ trách).


9g00: Dự tọa đàm với Khoa Thương mại Quốc tế tại Đại học Kinh tế (Chị Thủy cùng đi).

15g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Phạm Văn Sáng.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị.
THỨ  TƯ
29/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Dự Đại hội Công đoàn Sở (đ/c Châu cùng dự).
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Rà soát kế hoạch năm 2018 với Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Phòng Thông tin thị trường lao động. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ NĂM
30/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Dự Đại hội Công đoàn Sở (đ/c Châu cùng dự).
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Rà soát các nội dung triển khai kế hoạch thực hiện khảo sát năm 2018 với  Phòng Nghiên cứu và Phòng Thông tin. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ SÁU
01/12
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Họp tổng kiểm tra các nội dung thực hiện chỉ tiêu 2018 và 3 kế hoạch khảo sát, hội thảo (BGĐ, Trưởng/Phó các phòng chuẩn bị nội dung; làm việc với từng phòng nghiệp vụ).
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch của Giám đốc. Theo lịch của Giám đốc.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch của Giám đốc. Theo lịch của Giám đốc.
THỨ BẢY  02/12 Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Kiên Giang.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011707097

TRUY CẬP HÔM NAY: 3246

ĐANG ONLINE: 47