Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày20/11/2017 đến ngày26/11/2017


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
20/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Anh Đinh Lê Việt người cựu chiến binh, thương binh giàu nghị lực (A Cường thực hiện).


Tuyên truyền pháp luật: Luật Đường sắt sửa đổi (Phòng Phân tích dự báo thực hiện).


8g30:Họp Giao ban công tác Trưởng Phó Phòng và BCH 02 đoàn thể. 

14g00: Họp BCH 2 Đoàn thể (BCH 2 Đoàn thể; Đ/c Hiền, Hoàng Thảo cùng dự).  
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Dự lễ 20/11 tại trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Dự lễ 20/11 tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ BA
21/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g30: Họp với Phòng Tư vấn và Hướng nghiệp. 14g00: Làm việc với Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g30: Họp nhóm tư vấn hướng nghiệp. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Phòng Nghiên cứu và Phát triển. 15g30: Làm việc với Phòng Thông tin thị trường lao động.
THỨ  TƯ
22/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g30: Họp với Phòng Nghiên cứu và Phát triển. Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
9g00: Làm việc với Công ty TNHH Careelink (P.Ngiên cứu, P.Dự báo, P.Thông tin, P.Công nghệ cùng tham dự). Làm việc tại Trung tâm.
THỨ NĂM
23/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Bình Phước.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 23/11 đến 28/11.
THỨ SÁU
24/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. 14g00: Dự họp Ban Chấp hành Công đoàn Sở tại hội trường Sở.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Bình Phước.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị.
THỨ BẢY  25/11 Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Hồng Đức (Quận Bình Thạnh).
CHỦ NHẬT 26/11 Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g00: Tham dự ngày hội việc làm 2017 tại trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM (Phòng Tư vấn và Hướng nghiệp triển khai theo kế hoạch).

 

  Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011707119

TRUY CẬP HÔM NAY: 3268

ĐANG ONLINE: 49