BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 371/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác năm 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2017

 

1. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

- Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng; Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo từng tháng, quý, 06 tháng, năm và ra quyết định giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, 02 đoàn thể để triển khai thực hiện; Thường xuyên, theo dõi, giám sát nội dung chỉ tiêu nhằm định hướng kịp thời các nội dung đã đề ra.

 

- Trên cơ sở đó từng cán bộ viên chức của Trung tâm xây dựng kế hoạch cá nhân hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm, xây dựng nội dung phấn đấu đăng ký thi đua cá nhân, tập thể trong năm 2017.

 

- Hàng tuần Giám đốc chủ trì giao ban, kiểm điểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ và xác định chương trình công tác tuần tiếp theo.

 

- Hàng tháng và quý tổ chức tổng kết, bổ sung hoàn chỉnh các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo đạt yêu cầu nhiệm vụ năm 2017.

 

Với các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể cùng sự nỗ lực phấn đấu, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017.

 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công

 

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn       

 

2.1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

a - Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

Trong năm 2017, thực hiện khảo sát thị trường lao động (cung – cầu) 33.685 doanh nghiệp đạt 112,3% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được 118.986 người đạt 119% kế hoạch năm (trong đó 53% lao động nữ và trên 86% trong độ tuổi thanh niên).

 

b - Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm; dự báo nhu cầu nhân lực năm 2018. Tổng số thực hiện 20 báo cáo đạt 117,6% kế hoạch năm 2017.

 

- Tổng hợp, cập nhật, thống kê số liệu thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động giai đoạn 2017 – 2025 và dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2030.

 

  • Báo cáo phân tích hệ thống đào tạo và việc làm sau đào tạo tại TP.HCM năm 2017.
  •  

- Soạn thảo báo cáo những căn cứ, số liệu thực hiện dự báo nhân lực và công bố thông tin thực tiễn ứng dụng phương pháp dự báo giai đoạn năm 2009 – 2017 và báo cáo vấn đề đào tạo dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động – các giải pháp tại TP.HCM.

 

- Hoàn thành 02 kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố đến năm 2020: xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

 

Trong năm 2017, Trung tâm đã thực hiện các tham luận, báo cáo chuyên đề về thị trường lao động Thành phố theo yêu cầu của Sở và các đơn vị khác.

 

2.1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Khảo sát (03 đợt) nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại 9.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 đến 2025. Thực hiện báo cáo phân tích phục vụ công tác dự báo, thông tin thị trường lao động.

 

- Hỗ trợ Viện Khoa học lao động và Xã hội hoàn thành điều tra 661 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Sở giao và 500 doanh nghiệp theo phương án điều tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn TP.HCM.

 

- Thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các ngày hội việc làm, phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện chương trình tư vấn trực tuyến.

 

Trong năm 2017, đã thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 253.525 người đạt 110,2% kế hoạch năm, trong đó 56% lao động nữ và trên 78% trong độ tuổi thanh niên.

 

2.1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Trong năm 2017 thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 349.220 học sinh đạt 116,4% kế hoạch năm, trong đó 55% học sinh nữ và 100% trong tuổi thanh niên. Tham gia 21 sàn giao dịch, ngày hội việc làm đạt 140% kế hoạch năm.

 

- Tập huấn kỹ năng nghề nghiệp, thông tin thị trường lao động cho giảng viên, sinh viên và học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh.

 

2.1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố.

 

- Tham luận Hội thảo khoa học tại các trường Đại học, các Sở, Ban, Ngành và Hội thảo cấp Trung tâm.

 

- Hoàn thành nghiệm thu 24 chuyên đề nghiên cứu khoa học tại Trung tâm, đạt 109% kế hoạch năm 2017.

 

2.1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Hoàn thành thống kê Dân số - Lao động - Việc làm 2017 thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động.

 

- Phối hợp với công ty cổ phần WMS xây dựng mới phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực của Trung tâm.

 

- Hoàn thành nhập phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ lên phần mềm của Cục Lao động Thương binh và Xã hội.

 

- Hoàn thành cập nhật 1.112 doanh nghiệp 2017 từ danh bạ VCCI.

 

- Thực hiện xây dựng Đề án CNTT của Trung tâm giai đoạn 02.

 

- Đưa 546 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong năm 2017 có 3.312.413 lượt truy cập đạt 110,4% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay gần 11,5 triệu lượt.

 

2.1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định tại Trung tâm. Thực hiện thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc.

 

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Sở.

 

- Thực hiện đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho 04 viên chức đủ điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; giải quyết thôi việc đối với 11 viên chức; nâng lương trước hạn năm 2016 đối với 05 viên chức.

 

- Thực hiện các thủ tục xét tuyển viên chức 2017 theo hướng dẫn của Sở và đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự 2017 theo định biên được giao.

 

- Hoàn thành việc di dời tạm thời trụ sở làm việc của Trung tâm về Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định, tiến hành làm việc bình thường tại trụ sở mới từ 01/8/2017. Thực hiện giải tỏa mặt bằng làm việc trụ sở 250 Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp, bàn giao Ban quản lý công trình Sở thực hiện khởi công xây dựng mới.

 

- Tổ chức rà soát và thực hiện đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 theo hướng dẫn của Sở.

 

- Cập nhật thông tin viên chức, người lao động vào phần mềm VPN theo quy định của Sở.

 

2.1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt năm 2017.

 

- Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán lương, thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động theo đúng quy định, quy chế chi tiêu nội bộ.

 

- Hoàn tất thủ tục thanh lý tài sản với Sở tài chính Thành phố về mặt bằng làm việc trụ sở 250 Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp.

 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu chi tài chính năm 2017. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2018 – 2020, thông qua Sở Tài chính về kế hoạch ngân sách Trung tâm năm 2018.

 

2.2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại Trung tâm

 

- Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM để triển khai thực hiện tại Trung tâm.

 

- Đảm bảo việc sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố để giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài.

 

 - Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc Trung tâm. Thường xuyên nâng cao và thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc.

 

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm hành chính công (tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, chi phí công vụ, …) vượt mức tiết kiệm 5%.

 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

Trong năm 2017 Trung tâm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Trong sinh hoạt định kỳ Trung tâm đảm bảo việc công khai về tài chính, công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Trung tâm đã thực hiện tốt, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017.

 

- Viên chức, người lao động của Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014749038

TRUY CẬP HÔM NAY: 1672

ĐANG ONLINE: 11