Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
13/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Thầy thuốc ưu tú Vương Hiền "vị bác sĩ chân đất" (A Thuận thực hiện).

 

Tuyên truyền pháp luật: Luật Đường sắt sửa đổi (Phòng Phân tích dự báo thực hiện).

 

8g30:Họp với Phòng Phân tích dự báo. 


9g00:Họp Giao ban công tác Trưởng Phó Phòng và BCH 02 đoàn thể.

Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Bến Tre.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ BA
14/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Sinh hoạt Chi bộ (toàn thể Đảng viên tham gia). 14g00: Họp với Phòng Thông tin thị trường lao động.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Bến Tre.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. 14g00: Làm việc với Phòng Thông tin thị trường lao động.
THỨ  TƯ
15/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức năm 2017( đ/c Nguyễn Văn Minh chủ trì tại Hội trường Sở) đ/c Hiền, Hoàng Thảo cùng dự Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Bến Tre.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Phòng Nghiên cứu và Phát triển. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ NĂM
16/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g30: Họp với Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu.  Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Họp với nhóm công tác hướng nghiệp. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ SÁU
17/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
08g30: Họp với Phòng Nghiên cứu và Phát triển. Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Tham dự chương trình Thường trực Thành ủy - UBNDTP gặp gỡ nhà giáo tiêu biểu ngày 20/11 tại Hội trường thành phố. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Làm việc với công ty TNHH Careerlink tại công ty về trao đổi phối hợp sử dụng nguồn dự liệu cung cầu của Trung tâm (Dự kiến). 14g00: Rà soát các nội dung công việc của Phòng Nghiên cứu và Phát triển.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011707136

TRUY CẬP HÔM NAY: 3286

ĐANG ONLINE: 49