Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
06/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Cán bộ hội Trần Thị Mai - Nhiệt tình với công tác từ thiện(C Phương Thảo thực hiện).  

 

- Tuyên truyền pháp luật: Tuyên truyền chào mừng kỉ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (A.Hiền thực hiện).

 

9g30:Họp Giao ban công tác Trưởng Phó Phòng và BCH 02 đoàn thể.

Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

7g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.    
               

8g30: Họp Giao ban tháng 11.

14g00: Làm việc với Trưởng phòng Công nghệ - Cở sở dữ liệu và cán bộ phụ trách phương án công nghệ mặt bằng mới.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm.
THỨ BA
07/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g30: Họp Giao ban tháng 11 và chương trình công tác tháng 12. Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g30: Họp Giao ban tháng 11 và chương trình công tác tháng 12. 14g00: Làm việc với Phòng Dự báo về báo cáo năm 2018.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Rà soát nội dung công việc của Phòng Thông tin - TTLĐ Làm việc tại Trung tâm.
THỨ  TƯ
08/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự kiểm tra công tác của Chi đoàn tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
9g00: Họp tổ công tác hướng nghiệp. Làm việc tại Trung tâm.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Phòng Nghiên cứu và Phát triển. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ NĂM
09/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Đi công việc tại tỉnh Trà Vinh
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Rà soát tiến độ cung - cầu lao động với Phòng Nghiên cứu và Phòng Thông tin thị trường lao động. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ SÁU
10/11
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Làm việc với Phòng Công nghệ - Cơ sở dữ liệu về kết quả xây dựng phần mềm quản lý nhân lực. Làm việc tại Trung tâm.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

7g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Long Hòa tỉnh Long An.   
              

10g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Tân Trụ tỉnh Long An.

14g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Kiến Tường (Tỉnh Long An).
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm. Làm việc tại Trung tâm.
THỨ BẢY  11/11 Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
  7g00: Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Tây Ninh.                         

                              

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011707093

TRUY CẬP HÔM NAY: 3242

ĐANG ONLINE: 55