Ngành du lịch được đào tạo theo cơ chế đặc thù


Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục ĐH với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo là điều kiện bắt buộc để được thực hiện cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ ĐH giai đoạn tới. Nội dung này nằm trong công văn Bộ GD-ĐT vừa gửi các ĐH, học viện, trường ĐH (gọi chung là cơ sở đào tạo) về hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ ĐH giai đoạn 2017-2020 theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

 

Một số ngành đào tạo về du lịch được áp dụng cơ chế đặc thù

 

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương triển khai xây dựng đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực du lịch trình độ ĐH. Những ngành được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: Du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, các mã ngành đào tạo thí điểm trong lĩnh vực du lịch chưa có trong danh mục giáo dục đào tạo cấp IV hiện hành để đáp ứng nhu cầu về nhân lực du lịch. Theo đó, chương trình đào tạo của các ngành trên phải điều chỉnh theo hướng mở, dễ dàng chuyển đổi, liên thông; bao gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự chọn. Cụ thể, học phần cốt lõi cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng của ngành đào tạo; học phần tự chọn theo hướng chuyên sâu về các lĩnh vực du lịch theo vùng miền, khu vực địa lý, loại hình du lịch... Rút ngắn thời gian đào tạo phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng thời gian đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Cơ sở đào tạo tự chủ lựa chọn doanh nghiệp đối tác; chịu trách nhiệm kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng và năng lực tham gia đào tạo của doanh nghiệp đối tác trong quá trình phối hợp đào tạo và tổ chức cho sinh viên thực hành, thực tập. Khuyến khích các cơ sở đào tạo công nhận tín chỉ lẫn nhau, phối hợp xây dựng nguồn học liệu dùng chung đặc biệt là nguồn học liệu điện tử. Nghiên cứu việc công nhận một số học phần mà người học tích lũy được từ các khóa đào tạo cấp chứng chỉ về nghiệp vụ du lịch tương đương với một số môn học, tín chỉ trong chương trình đào tạo ĐH thông qua quy trình đánh giá và công nhận tín chỉ của các cơ sở đào tạo. Cơ chế cũng khuyến khích thực hiện hình thức đào tạo văn bằng thứ hai ngành du lịch; khuyến khích các cơ sở đào tạo linh hoạt mở ngành đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp các ngành khác được chuyển sang học văn bằng thứ hai các ngành du lịch. Khuyến khích chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý… có kinh nghiệm tham gia đào tạo nhân lực du lịch. Theo đó, các chuyên gia này tốt nghiệp thạc sĩ trở lên hoặc tốt nghiệp ĐH có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên đúng ngành tham gia đào tạo. Đồng thời, có chính sách thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế về du lịch tham gia đào tạo. Trên cơ sở hợp đồng lao động giữa hai bên, các chuyên gia này được tính là giảng viên cơ hữu khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

 

Theo Bộ GD-ĐT, sau 3 năm triển khai đề án, các cơ sở đào tạo ngành du lịch đánh giá kết quả thực hiện cơ chế đặc thù, báo cáo và đề xuất với bộ về việc tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh các qui định, nếu thấy cần thiết.

 

Thc Trân

Nguồn: http://www.giaoduc.edu.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012788243

TRUY CẬP HÔM NAY: 111

ĐANG ONLINE: 51