Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
23/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: "Mẹ K' Hiếu mẹ của những đứa trẻ mồ côi" (C Thủy thực hiện)


Tuyên truyền pháp luật: Luật Quản lý ngoại thương (phòng Thông tin thực hiện)


9g00: Họp Cấp Ủy, Ban Giám đốc.


9g30: Họp giao ban công tác cấp Ủy, Ban Giám đốc - Trưởng/Phó các Phòng và BCH 02 đoàn thể
  

14g00: Họp bình xét thi đua tháng 10
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

7g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (anh Minh Hùng. chị Xuân Trinh cùng đi)

 

9g30: Làm việc tại Trung tâm

Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
24/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017 tại Học Viện Cán bộ TP (Hoàng Thảo cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Công tác hướng nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Làm việc với Phòng Nghiên cứu về nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mới thành lập trong công tác thông tin thị trường lao động 13g30: Làm việc với Phòng TT TTLĐ về chuẩn bị phiếu khảo sát, điều tra GDNN và GQVL cho thanh niên
THỨ  TƯ
25/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017 tại Học Viện Cán bộ TP (Hoàng Thảo cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
9g00: Làm việc với Lãnh đạo phòng Phân tích Dự báo về nghiệp vụ 14g00: Họp nhóm công tác hướng nghiệp
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 25/10 đến hết ngày 30/10 tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
THỨ NĂM
26/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017 tại Học Viện Cán bộ TP (Hoàng Thảo cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Đi tỉnh Bình Dương 14g00: Làm việc với Lãnh đạo phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về soạn thảo cẩm nang hướng nghiệp năm 2017-2018
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Đi học Cao cấp chính trị tại Học việc Cán bộ TP
THỨ SÁU
27/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Dự họp Ban Chấp hành Công đoàn Sở  LĐTBXH về thực hiện công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Công đoàn Sở lần thứ VII tại hội trường Sở.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Đi tỉnh Bình Dương 14g00: Làm việc với Lãnh đạo phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về soạn thảo cẩm nang hướng nghiệp năm 2017-2018
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Đi học Cao cấp chính trị tại Học việc Cán bộ TP
THỨ BẢY
28/10
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
14g00: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
CHỦ NHẬT
29/10
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Dự hội thảo du học Úc (anh Hoàng Diệp cùng đi)

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011707089

TRUY CẬP HÔM NAY: 3238

ĐANG ONLINE: 51