THẠC SĨ VÕ TRUNG TÂM. CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔI TP.HCM


   Sự tăng trưởng của nền kinh tế Sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh các thành phần kinh tế và chuyển dịch kinh tế thành phố hồ chí minh theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế xã hội. Cùng với phát triển nhanh đa dạng việc làm về số lượng chất lượng lao động, đặc biệt sự phát triển việc làm của khu vực kinh tế chính quy (bao gồm lao động cá thể, lao động của gia đình, lao động làm thuê trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ) tập trung các đô thị và sự gia tăng tại chổ qua các hoạt động kinh doanh mua bán nhỏ, dịch vụ, phục vụ… sẽ thu hút lực lượng trẻ em vào đời sớm tham gia thị trường lao động.


   (Trích đề tài nghiên cứu “ Trẻ em lang thang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp”)


Nguồn: dubaonhanluchcmc.gov.vn
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013572626

TRUY CẬP HÔM NAY: 1570

ĐANG ONLINE: 200