HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU PHÒNG PHÂN TÍCH DỰ BÁO "BÁO CÁO ĐÀO TẠO TẠI TP.HCM NĂM 2017"


Sáng ngày 13/10/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của phòng cấp Trung tâm năm 2017, hội đồng nghiệm thu do:

   - Bà Trần Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm làm chủ tich Hội đồng;

   - Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm làm phó chủ tich Hội đồng;


   - Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm làm phó chủ tich Hội đồng;  

 

   - Bà Nguyễn Thị Trúc Phương - Quyền Trưởng Phòng Phân tích dự báo- Ủy viên;


   - Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Trưởng phòng Thông tin thị trường lao động - Ủy viên;

   - Ông Phạm Văn Hiền - Trưởng
phòng Công nghệ và CSDL - Ủy viên;

 

   - Bà Trương Diễm Thúy - Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển - Ủy viên

 

   - Nguyễn Thị Triều - Phó Trưởng Phòng - Ủy viên

Các thành viên Hội đồng và ủy viên đã đóng góp ý kiến và đều đánh giá cao sự công phu của 01 đề tài:

 

Đề tài: "Báo cáo đào tạo tại TP.HCM năm 2017"

 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi diễn ra nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của phòng cấp Trung tâm năm 2017

 

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu Phòng cấp Trung tâm

 

Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm làm phó chủ tich Hội đồng

phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

Đại diện phòng bà Đinh Thị Thúy Nga - Phó phòng Phân tích dự báo báo cáo chuyên đề

Báo cáo đào tạo tại TP.HCM năm 2017"

 

Toàn thể cán bộ viên chức tham dự

 

Viên chức Trung tâm đóng góp ý kiến

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024515525

TRUY CẬP HÔM NAY: 901

ĐANG ONLINE: 13