HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU "PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TP.HCM THEO YÊU CẦU HỘI NHẬP. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 ĐẾN 2025"


Sáng ngày 12/10/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của phòng cấp Trung tâm năm 2017, hội đồng nghiệm thu do:

   - Bà Trần Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm làm chủ tich Hội đồng;

   - Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm làm phó chủ tich Hội đồng;


   - Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm làm phó chủ tich Hội đồng;  

 

   - Bà Nguyễn Thị Trúc Phương - Quyền Trưởng Phòng Phân tích dự báo- Ủy viên;


   - Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Trưởng phòng Thông tin thị trường lao động - Ủy viên;

   - Ông Phạm Văn Hiền - Trưởng
phòng Công nghệ và CSDL - Ủy viên;

 

   - Bà Trương Diễm Thúy - Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển - Ủy viên

 

   - Nguyễn Thị Triều - Phó Trưởng Phòng - Ủy viên

Các thành viên Hội đồng và ủy viên đã đóng góp ý kiến và đều đánh giá cao sự công phu của 01 đề tài:

 

Đề tài: Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động giai đoạn 2017 - 2020 đến 2025

 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi diễn ra nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của phòng cấp Trung tâm năm 2017

 

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu Phòng cấp Trung tâm

 

Ông Hồng Hải Đăng - chuyên viên phòng Công nghệ và CSDL trình bày chuyên đề

 

Các thành viên Hội đồng; ủy viên và toàn thể cán bộ viên chức

 

Toàn thể cán bộ viên chức tham dự

 

Cán bộ viên chức đóng góp ý kiến

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025153611

TRUY CẬP HÔM NAY: 1262

ĐANG ONLINE: 14