Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X


Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 03 tháng 10 năm 2017 để thảo luận, góp ý thông qua dự thảo Báo cáo và các Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về 03 nội dung: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; (2) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; (3) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị Thành ủy. Ảnh: Việt Dũng

 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết Hội nghị. Hội nghị thống nhất đánh giá:

1. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ, chính quyền các cấp đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp, nhân dân thành phố, quyết liệt thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 theo Kết luận số 170-KL/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt 7,97% (cùng kỳ tăng 7,76%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp tục theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 57,2%, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 25,1%, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 7,84% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,2%); khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,7%, giảm 0,1% (cùng kỳ tăng 5,65%). Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26,3 tỷ USD, tăng 15,7% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,68%). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 70,02%, tăng 10,71% so cùng kỳ. Tình hình đầu tư đạt kết quả tích cực, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 30,6% tổng giá trị sản phẩm (GRDP). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,71 tỷ USD, tăng 64,3% so cùng kỳ. Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tiếp tục thực hiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành và lĩnh vực được triển khai hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông, tại nạn giao thông, giảm ngập nước xuống; đảm bảo cung cấp nước sạch cho các hộ dân cơ bản đạt 100%. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, đảm bảo phòng học, đội ngũ giáo viên trong năm học 2017 - 2018. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch và kiểm soát công việc theo quy trình. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, phong phú, đa dạng. Ngành y tế tập trung nỗ lực thực hiện các giải pháp tích cực nhằm giảm tải bệnh viện, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm. Thành phố thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tội phạm hình sự được kéo giảm. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tổ chức thành công Hội nghị SOM3 và các hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào. 

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết và đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước. Trong quá trình chuẩn bị báo cáo sơ kết, Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo và xin ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và 15 cơ quan Bộ - ngành Trung ương và đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp về cơ chế, chính sách để trình Bộ Chính trị xem xét tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội thành phố còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Khả năng hoàn thành 2 chỉ tiêu chủ yếu (Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8,4 - 8,7% và thu ngân sách đạt 100% dự toán) gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn ODA được duyệt theo kế hoạch chậm được phân bổ, một số cơ chế, chính sách chưa được xem xét giải quyết kịp thời. Việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của thành phố. Tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng còn phức tạp (xây dựng không phép ở một số quận, huyện tăng rất cao, công trình sai phép tăng 15,1% so với cùng kỳ). Việc quản lý, vận hành một số chung cư, đặc biệt là các chung cư được đầu tư xây dựng theo Luật Nhà ở chưa tốt, để xảy ra tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn giữa chủ đầu tư, Ban Quản trị và cư dân. Tình hình ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên, xảy ra vào giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường, trục ra vào cảng hàng không, cảng biển. Tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị còn phức tạp. Việc lấn chiếm bờ sông, kênh rạch chưa được kiểm soát triệt để, tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch còn xảy ra. Số vụ cháy được kéo giảm nhưng thiệt hại về người tăng so với cùng kỳ.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, yêu cầu Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, gắn với việc tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, quyết liệt thực hiện các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Trong đó cần quan tâm một số nội dung trọng tâm sau:

1.1. Tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là phát triển dịch vụ, thương mại, thu hút du lịch, đáp ứng 3 yêu cầu: về hoàn thiện chương trình du lịch, an toàn cho du khách, giữ vững trật tự đường phố, nhất là tại các quận trung tâm thành phố. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ Lễ, tết.

1.2. Rà soát, có giải pháp hỗ trợ cụ thể các đơn vị kinh doanh tham gia thị trường bán lẻ, chủ động dự báo, ứng phó với những thách thức cạnh tranh của các tập đoàn kinh doanh bán lẻ lớn, đa quốc gia tại thành phố; tập trung quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại; theo dõi biến động giá cả các hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ người dân trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Mậu Tuất 2018.

1.3. Quyết liệt xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế cho năm 2018, tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; rà soát quy hoạch lại quỹ đất sẵn có để  hình thành 01 - 02 khu công nghiệp có chi phí thuê thấp, có chất lượng cao, hướng tới sử dụng công nghệ ngày càng cao, thâm dụng lao động ít. Hoàn thiện Đề án xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2, thúc đẩy các hoạt động Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung.

1.4. Đẩy mạnh xây dựng Phương án Trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, hoàn thành trong năm 2017 để triển khai trong năm 2018. Nghiên cứu rà soát quy hoạch chung khu vực phía Đông thành phố (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) theo hướng kết nối Khu Công nghệ cao với các trường Đại học và các khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực, hình thành Khu đô thị khoa học sáng tạo với các tuyến giao thông cầu kết nối đặc thù trở thành một khu đột phá gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

1.5. Để cải thiện môi trường đầu tư, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh giám sát và đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị chuyên đề về giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính của Hội đồng nhân dân thành phố để đánh giá hài lòng người dân, doanh nghiệp với dịch vụ hành chính công và xác định vị trí cạnh tranh môi trường đầu tư của thành phố vào tháng 12 năm 2017.

Đồng tình với đề xuất của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Tổ công tác liên ngành về đầu tư và Tổ công tác liên ngành về xây dựng nhằm đảm bảo công tác thẩm định về đầu tư, xây dựng được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định. Tiếp tục vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp với tinh thần tự giác, có lợi cho hộ kinh doanh.

1.6. Khẩn trương rà soát có báo cáo về kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp và kế hoạch thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017 - 2018 đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của Trung ương và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, phù hợp đặc thù của thành phố; xây dựng giải pháp xử lý đối với quỹ nhà/đất của các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa.

1.7. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành rà soát, tổng kiểm kê tất cả quỹ nhà/đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố, thống kê danh mục quỹ nhà/đất đủ điều kiện thực hiện đấu giá và ban hành quy trình triển khai thực hiện, trình Thường trực Thành ủy trong tháng 11 năm 2017.

1.8. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố kết hợp quy hoạch đất dành cho phát triển dịch vụ - thương mại, công nghiệp; đất dành cho giao thông, cây xanh, nhà ở, hạ tầng xã hội… đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh điều chỉnh các khu vực quy hoạch thiếu tính khả thi; lập thiết kế đô thị riêng và quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị một số khu vực quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt, có tiềm năng phát triển, trình Thường trực Thành ủy.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, dự án giao thông; việc chọn lựa các chủ đầu tư tham gia thực hiện dự án phải có tính cạnh tranh. Sơ kết các dự án thực hiện theo phương thức BT, soạn thảo, ban hành Quy trình về quản lý đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư, nhất là các dự án BT, BOT trên địa bàn thành phố, thực hiện trong tháng 10 năm 2017. Sơ kết, hoàn thiện mô hình chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã và doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trong năm 2017.

1.9. Triển khai các giải pháp khả thi phát triển mạnh vận tải hành khách công cộng, hạn chế ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải. Xây dựng và hình thành mạng lưới vận tải hành khách công cộng liên thông, phủ kín trên địa bàn thành phố, đầu tư đổi mới phương tiện phù hợp với đặc tính đô thị và thân thiện với môi trường.

Triển khai và có phương án phối hợp xây dựng kết nối các nút giao thông trọng điểm (hoàn thành vành đai 2); chuẩn bị và xin chủ trương cho thành phố được phối hợp với các tỉnh triển khai tuyến vành đai 3 vào năm 2018; nâng cấp, mở rộng các tuyến cửa ngõ, trục chính ra vào thành phố; thiết lập các nút giao thông thông minh.

1.10. Đẩy mạnh và nhanh chóng hoàn tất công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước nhằm phát huy tối đa hiệu quả thoát nước mùa mưa; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xóa, giảm các điểm ngập trên địa bàn thành phố; các hạng mục công trình cấp bách. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định đối với dự án giải quyết chống ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

1.11. Bí thư quận ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tốt hơn công tác trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường; nghiên cứu kỹ báo cáo của Thanh tra Sở Xây dựng về tình hình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn để có phương án xử lý theo hướng đồng bộ, quy hoạch đất và thủ tục để nhân dân xây dựng nhà theo nhu cầu (tách hộ), đúng quy hoạch, quy định, ổn định đời sống; lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, đảm bảo bám sát Quy chế, chương trình, kế hoạch hành động của các cấp đã đề ra, kéo giảm số vụ vi phạm xây dựng trên địa bàn.

1.12. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn của thành phố có ý nghĩa lịch sử, vui tươi, an toàn, lành mạnh. Chủ động nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; đặc biệt là các quận vùng ven, huyện ngoại thành. Thực hiện tốt việc đổi mới mô hình phát triển dựa vào chất lượng, chú trọng giáo dục đạo đức, đưa công tác tư vấn vào trường học. Tiếp tục triển khai khoa khám bệnh mới giải quyết tình trạng quá tải tại khoa khám bệnh của bệnh viện Ung Bướu, đưa khu điều trị nội trú của Bệnh viện Nhi đồng thành phố đi vào hoạt động giải quyết quá tải của 2 bệnh viện Nhi đồng 1 và 2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện cụm cửa ngõ thành phố nhằm giảm tải cho các bệnh viện trung tâm. Tổ chức tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, trẻ em, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập trung công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

1.13. Nghiên cứu ban hành Đề án về chính sách thu hút, tuyển dụng và phát triển cán bộ, chuyên gia khoa học trẻ; Đề án về chế độ, chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ máy hành chính của thành phố. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Thanh tra Thành phố rà soát các quy định của Chính phủ, kinh nghiệm thực hiện của các địa phương về công khai hóa các kết luận Thanh tra để công bố theo quy định, ban hành Quy định triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố từ năm 2018, làm cơ sở để Mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát.

1.14. Bí thư quận ủy, huyện ủy rà soát, chọn 5 - 7 đầu việc được nhân dân rất quan tâm và thuộc chương trình công tác của năm 2017 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết dứt điểm trong năm 2017; chủ động phối hợp các ngành nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá chính xác mọi tình huống, xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, các vụ tranh chấp lao động, đình công; không để xảy ra tình huống xung đột chính trị, bị động bất ngờ; giải quyết hiệu quả các khiếu kiện của công dân, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo thực hiện tốt công tác quốc phòng, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập phòng thủ trên địa bàn. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa đấu tranh tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kéo giảm tai nạn giao thông; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

2. Về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo do Ban Tuyên giáo Thành ủy là đơn vị nòng cốt trong tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, cơ bản giữ vững được trận địa trong công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động trên cơ sở quan điểm Nghị quyết Trung ương đề ra với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hành động thiết thực, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém; tập trung xác định mục tiêu trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận và lãnh đạo báo chí nhằm củng cố, tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ, phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Các cấp ủy Đảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với công tác giáo dục chính trị, triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành ủy và cấp mình; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị nổi bật, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần giữ vững ổn định chính trị. Các đề tài nghiên cứu lý luận của các cấp, các ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thành ủy, đề xuất nhiều nhiệm vụ và giải pháp thiết thực trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, trong quản lý điều hành và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Hệ thống báo chí thành phố cơ bản hoạt động có nền nếp, đảm bảo định hướng tư tưởng chính trị và giữ vững tôn chỉ, mục đích, đóng góp tích cực vào phát triển thành phố.

Tuy nhiên, việc cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền có lúc, có nơi chưa kịp thời, đầy đủ; một số nội dung bức xúc của nhân dân chậm được công bố kết luận, tác động đến hiệu quả tuyên truyền; công tác chỉ đạo, kiểm tra việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của cấp ủy chưa được coi trọng, một số đề tài chưa hướng vào giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh, xử lý còn chưa kiên quyết đối với một số cơ quan báo chí có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, chưa chấp hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng; công tác kiểm tra, giám sát của một số cơ quan chủ quản với cơ quan báo chí chưa chặt chẽ, thường xuyên, dẫn tới một số sai phạm, có trường hợp đăng bài chưa đúng định hướng gây dư luận không tốt; chưa định hình được chủ trương, giải pháp lâu dài để chỉ đạo định hướng và phát triển hoạt động của báo điện tử và trang tin điện tử; đặc biệt, còn lúng túng trước tình hình phát triển internet hiện nay.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục xác định rõ công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, là trách nhiệm của cấp ủy và bí thư cấp ủy, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng ở các cấp. Cần có những giải pháp thực hiện sâu sắc hơn, nhất là cơ chế việc tiếp nhận và xử lý các thông tin từ 04 nguồn (ý kiến cử tri, phản ánh của báo chí, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân), để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh tổng kết, sơ kết thực tiễn, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, đúc kết kinh nghiệm và nghiên cứu lý luận; Học viện Cán bộ thành phố hoàn thiện quy trình đào tạo cho các đối tượng học viên, sinh viên; giúp thành phố nghiên cứu các chuyên đề tổng kết thực tiễn. Thành ủy tiếp tục quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên và cán bộ lãnh đạo báo chí là nhiệm vụ trọng tâm, tạo điều kiện để báo chí phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng về nội dung, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý báo chí phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế hội nhập, phát triển của báo chí thành phố với khu vực và thế giới.

3. Về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 25-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Hội nghị cơ bản đánh giá cao dự thảo Báo cáo do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 25-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua triển khai thực hiện, nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động. Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát với nội dung thiết thực, gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng; số lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng hàng năm; nội dung kiểm tra, giám sát đa dạng, bao quát trên nhiều lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm; phương pháp, chất lượng của các đoàn kiểm tra, giám sát được cải tiến, nâng cao. Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết liệt hơn trong việc giải quyết các vụ việc bức xúc, kiên quyết xử lý các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp được cấp ủy các cấp quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, củng cố, kiện toàn.

Mặc dù, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra một số đơn vị còn chậm, còn tâm lý ngại va chạm, chất lượng chưa cao; quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; tính gương mẫu, tự giác và ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt ở một số đơn vị chưa cao; mức độ vi phạm của đảng viên ngày càng nghiêm trọng.

Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp ủy các cấp cần thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, hướng dẫn đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới để triển khai Quy trình phối hợp đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và Thanh tra nhà nước các cấp, đảm bảo không trùng lắp các đơn vị được kiểm tra, giám sát; thực hiện công khai các kết luận kiểm tra, giám sát theo quy định. Lãnh đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Chương trình hành động của Thành ủy về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; chủ động nghiên cứu, tham mưu bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, toàn khóa; chú ý kiểm tra, giám sát việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, việc giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự ủy ban kiểm tra, bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đối với Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy hoan nghênh các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết vượt qua khó khăn gắn với việc tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, để có các giải pháp trọng tâm, cụ thể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh góp ý để ban hành văn kiện Hội nghị; đồng thời, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận năm 2017; nỗ lực, quyết tâm thực hiện 7 chương trình đột phá đạt hiệu quả cao nhất làm tiền đề triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất cho năm 2018 và những năm tiếp theo. THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Theo: http://www.hochiminhcity.gov.vn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012674826

TRUY CẬP HÔM NAY: 1202

ĐANG ONLINE: 7