THẠC SĨ TRẦN TRUNG DŨNG - GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TPHCM


  

   Bước vào thời kỳ phát triển mới của đất nước, người cán bộ và công chức nhà nước thuộc các trường dạy nghề là những người không chỉ tham gia hoạch định chính sách và chiến lược phát triển giáo dục, mà còn là lực lượng chỉ đạo thực hiện các chủ trương đường lối phát triển giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước. Do vậy họ cần phải được đào tạo bồi dưỡng theo một quy trình tối ưu nhất để có đủ năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm, năng động sáng tạo, thạo việc góp phần tăng hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.


   Để nâng cao năng lực quản lý, cần phải bồi dưỡng chính trị, kiến thức quản lý hành chính và quản lý giáo dục đào tạo.


   Thành phố cần kiên quyết thực hiện nghiêm tức các quy định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ( Hiệu trưởng, Hiệu phó) và tuyển chọn giáo viên. Tăng cường công tác quản lý cán bộ. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề.


( Trích đề tài nghiên cứu: Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác lãnh đạo thành phố trong giai đoạn hiện nay)

dubaonhanhcmc.gov.vn
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015849248

TRUY CẬP HÔM NAY: 741

ĐANG ONLINE: 15