Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 9/10/2017 đến ngày 13/10/2017


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
09/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Thượng tá Lê Đức Đoàn: Một trái tim trong vạn trái tim (A Duy thực hiện)


Tuyên truyền pháp luật: Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (phòng Công nghệ thực hiện)


9g00: Họp Cấp Ủy, Ban Giám đốc.


9g30:  Họp giao ban công tác cấp Ủy, Ban Giám đốc - Trưởng/Phó các Phòng và BCH 02 đoàn thể


10g00: Họp với phòng Phân tích Dự báo nghe báo cáo việc xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 (Ban Giám đốc - Lãnh đạo phòng và toàn thể Viên chức phòng cùng dự)

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

6g30: Tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Bình Tân


9g30: Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
10/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Họp với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực nghe báo cáo việc xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 (Ban Giám đốc - Lãnh đạo phòng và toàn thể Viên chức phòng cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 14g: Trao đổi nghiệp vụ với các thành viên được Giám đốc cử công tác Tư vấn hướng nghiệp
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc

8g30: Làm việc với Phòng Thông tin và Thị trường lao động


9g00: Theo lịch Giám đốc

14g00: Họp với GĐ Sở về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ quan Sở
THỨ  TƯ
11/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Họp với phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu nghe báo cáo việc xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 (Ban Giám đốc - Lãnh đạo phòng và toàn thể Viên chức phòng cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp trường THPT tại tỉnh Đồng Nai Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
12/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Họp với phòng Thông tin và Thị trường lao động nghe báo cáo việc xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 (Ban Giám đốc - Lãnh đạo phòng và toàn thể Viên chức phòng cùng dự) 14g00: Dự Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2017 tại Hội trường Sở
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp trường THPT tại tỉnh Đồng Nai Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc

Theo lịch Giám đốc

 

14g00: Làm việc với Phòng Nghiên cứu và Phát triển
THỨ SÁU
13/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Họp với phòng Nghiên cứu và Phát triển nghe báo cáo việc xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 (Ban Giám đốc - Lãnh đạo phòng và toàn thể Viên chức phòng cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn hướng nghiệp trường THPT tại tỉnh Đồng Nai Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Tham gia Đại hội Công đoàn cơ quan Sở Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011707080

TRUY CẬP HÔM NAY: 3229

ĐANG ONLINE: 52