BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 339/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 10 và

phương hướng công tác tháng 11 năm 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn     

  

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 10/2017 thu thập thông tin 1.563 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 13.087 chỗ làm việc trống và 8.097 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 10 tháng đã thực hiện khảo sát 30.325 doanh nghiệp đạt 101,1% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được 100.147 người đạt 100,1% kế hoạch năm. Trong đó 54% lao động nữ và trên 86% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động quý 3, dự báo nhu cầu nhân lực quý 4 năm 2017.

 

- Báo cáo phân tích hệ thống đào tạo và việc làm sau đào tạo tại TP.HCM năm 2017.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dự báo nhu cầu nhân lực – thông tin thị trường lao động – hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên năm 2017.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành điều tra nhu cầu sử dụng lao động 500 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM theo phương án điều tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

- Thực hiện khảo sát đợt 3 năm 2017 tại 4.000 doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng nhân lực giai đoạn 2018 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025.

 

- Thông tin thị trường lao động cho sinh viên tốt nghiệp 2017 trường Cao đẳng Công nghệ thông tin ISPACE tại chi nhánh Cần Thơ.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 1.700 người. Trong 10 tháng đã thực hiện cho 231.892 người đạt 100,8% kế hoạch năm, trong đó 56% lao động nữ và trên 78% trong độ tuổi thanh niên.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Định hướng nghề nghiệp cho 400 học viên nhập học năm 2017 trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM (Huyện Hóc Môn), kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm.

 

- Tư vấn chuyên đề kỹ năng hội nhập thị trường lao động cho 3.000 tân sinh viên Đại học Văn Lang nhập học 2017.

 

- Tư vấn hướng nghiệp cho 143 học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định trong ngày khai giảng năm học 2017.

 

- Báo cáo tập huấn chương trình thị trường lao động cho giảng viên Đại học Tân Tạo.

 

- Báo cáo kỹ năng việc làm – thị trường lao động cho 2.500 sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và 1.500 tân sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên.

 

- Báo cáo Hội nghị tập huấn thị trường lao động và việc làm – Chương trình Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện Hóc Môn tổ chức cho 200 cán bộ công tác xóa đói giảm nghèo của Huyện và các Xã.

 

Trong 10 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 343.300 học sinh, sinh viên đạt 114,4% kế hoạch năm.

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Soạn thảo 02 báo cáo tham luận Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM” do Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức và Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh hội nhập và tự chủ” do Đại học Nông lâm TP.HCM tổ chức.

 

- Góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm (2012 - 2020) một số vấn đề về chính sách xã hội theo yêu cầu của Sở.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của viên chức Trung tâm định kỳ trong tháng.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Phối hợp với công ty cổ phần WMS xây dựng mới phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực của Trung tâm.

 

- Thực hiện tư liệu thống kê Dân số - Lao động - Việc làm 2017 để sử dụng cho hoạt động báo cáo phân tích thị trường lao động.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Đưa 15 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 10 tháng số lượng truy cập là 3.149.915 đạt 105% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt 11.332.329 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các thủ tục xét tuyển viên chức 2017 theo hướng dẫn của Sở và đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự quý 4/2017 theo định biên được giao.

 

- Thực hiện các công tác tổ chức hành chính, báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ tại Trung tâm.

 

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyên môn cho viên chức, người lao động của Trung tâm, tổng số 21 lần tổ chức đạt 140% kế hoạch năm.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức tháng 10/2017. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 9/2017.

 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu chi tài chính năm 2017. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2018 – 2020. Thực hiện xây dựng quy chế quản lý tài sản công tại đơn vị theo hướng dẫn của Sở.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị

 

- Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM để triển khai thực hiện tại Trung tâm.

 

- Đảm bảo việc sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố để giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài.

 

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm hành chính công (tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, chi phí công vụ, …) phấn đấu đạt và vượt mức tiết kiệm 5%.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Ban Giám đốc Trung tâm luôn theo dõi, quán triệt đến toàn thể viên chức bám sát các nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các phòng thực hiện tốt, có hiệu quả, đề ra các giải pháp cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

 

- Thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp cơ sở dữ liệu, tạo nguồn dữ liệu.

 

 2. Hạn chế:

 

Thời gian gần đây liên tục có viên chức, người lao động xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, không thể tiếp tục làm việc, ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung tâm.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động trên địa bàn TP.HCM vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm kế hoạch 4.000 doanh nghiệp và 6.000 lao động. Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 11 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 12 năm 2017.

 

- Báo cáo thực trạng và xu hướng nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM.

 

- Cập nhật báo cáo dự báo thị trường lao động giai đoạn 2018 – 2020 đến 2030 và báo cáo phân tích 04 ngành công nghiệp trọng yếu, 09 nhóm ngành dịch vụ trên địa bàn TP.HCM.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành khảo sát đợt 3 năm 2017 tại 4.000 doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng nhân lực giai đoạn 2018 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025, thực hiện phân tích, báo cáo kết quả khảo sát.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, kế hoạch thực hiện cho 1.700 người.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần 10 năm học 2017 - 2018” tại 80 trường THPT tại TP.HCM và 50 trường tại 07 tỉnh Long An, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, Vĩnh Long cho 80.000 học sinh THPT từ 03/10/2017 đến 15/01/2018.

 

- Báo cáo công tác tư vấn hướng nghiệp và khảo sát nhu cầu đào tạo trên địa bàn TP.HCM.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung – cầu của viên chức Trung tâm.

 

- Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học của các phòng thuộc Trung tâm.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật và lưu trữ hệ thống số liệu thị trường lao động năm 2017.

 

- Kiểm tra, rà soát thông tin trên phần mềm cung – cầu của Trung tâm. Quản lý, vận hành hệ thống mạng của Trung tâm.

 

- Cập nhật và vận hành website www.dubaonhanluchcmc.gov.vn thực hiện thông tin thị trường lao động, dự kiến kế hoạch 350.000 lượt truy cập.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác tổ chức hành chính, tuyển dụng nhân sự theo định biên được giao năm 2017, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

 

- Báo cáo định kỳ công tác hoạt động, thực hiện đầy đủ các chuyên đề báo cáo theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các buồi tuyên truyền pháp luật và sinh hoạt chuyên đề.

 

- Thực hiện báo cáo công tác kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2018.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức tháng 11/2017. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

- Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 10/2017.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

- Thực hành tiết kiệm chi phí hành chính.

 

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định hành chính và hộp thư điện tử của Sở.

 

IV. GIẢI PHÁP

 

- Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn phù hợp yêu cầu phát triển hiện nay và trong thời gian tới.

 

- Ứng dụng CNTT trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013100848

TRUY CẬP HÔM NAY: 222

ĐANG ONLINE: 14