Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
25/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Nguyễn Sơn Lâm - Tấm gương nghị lực và vươn lên trong cuộc sống  (Anh Quốc Huy thực hiện)


Tuyên truyền pháp luật: Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn

2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực)


9g00: Họp Cấp Ủy, Ban Giám đốc.


9g30:  Họp giao ban công tác cấp Ủy, Ban Giám đốc - Trưởng/Phó các Phòng và BCH 02 đoàn thể

14g00: Họp bình xét thi đua tháng 9
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
26/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp trao Quyết định thành lập các phòng chuyên môn và bổ nhiệm cán bộ tại phòng họp A Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép (tại tỉnh thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
THỨ  TƯ
27/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
08g00: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở mở rộng về Sơ kết 9 tháng đầu năm 2017 tại Hội trường Sở. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép (tại tỉnh thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
THỨ NĂM
28/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Tham dự tập huấn về quản lý tài chính, tài sản nhà nước tại Hội trường Sở (C Hoàng Thảo - C Châu cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
29/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Tham dự tập huấn về quản lý tài chính, tài sản nhà nước tại Hội trường Sở (C Hoàng Thảo - C Châu cùng dự) 15 giờ: Dự Hội nghị khách hàng  và Lể ra mắt Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TPHCM  
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 15 giờ: Dự Hội nghị khách hàng  và Lể ra mắt Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TPHCM  
THỨ BẢY
30/9
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Tập huấn kỹ năng cho Tân sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM. (A Hùng cùng đi)  

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011707087

TRUY CẬP HÔM NAY: 3236

ĐANG ONLINE: 49