TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2017 TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TPHCM


Sáng ngày 20/9/2017 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM các phòng, ban, đơn vị của Sở tham gia cuộc họp, giám đốc Sở chủ trì với làm việc Lãnh đạo 12 Sở, Ngành TP nội dung kiểm tra thực hiện Quản lý Nhà nước lĩnh vực Lao động - TBXH về công tác Thanh niên năm 2017

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011833060

TRUY CẬP HÔM NAY: 429

ĐANG ONLINE: 45