Nhóm ngành sức khỏe: Tránh đào tạo tràn lan, bỏ bê chất lượng


Hin nay có nhiu trưng TC, CĐ và ĐH đào to nhóm ngành sc khe nhm đáp ng nhu cu nhân lc trong tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia nhân s lo lng th trưng lao đng di dào nhưng li thiếu ngưi có k năng.