BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 264/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 8 và

phương hướng công tác tháng 9 năm 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  

     

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 8/2017 thu thập thông tin 1.100 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 11.374 chỗ làm việc trống và 3.379 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 08 tháng đã thực hiện khảo sát 25.433 doanh nghiệp đạt 84,4% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được 78.674 người đạt 78,7% kế hoạch năm. Trong đó 53% lao động nữ và trên 86% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 7, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2017.

 

- Hoàn thành 02 kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố đến năm 2020: xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

 

- Soạn thảo báo cáo “Xây dựng thương hiệu khi khởi nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh” để thực hiện tập huấn cho sinh viên sắp tốt nghiệp theo yêu cầu của một số trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp.

 

- Báo cáo với Sở kết quả 06 tháng đầu năm về xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực thực hiện quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành điều tra 661 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn  TP.HCM theo kế hoạch Sở giao hỗ trợ Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

 

- Triển khai công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động 500 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM theo phương án điều tra Bộ Lao động – TBXH.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 25.000 người. Tính chung trong 08 tháng đã thực hiện cho 205.224 người đạt 89,2% kế hoạch năm, trong đó 57% lao động nữ và trên 76% trong độ tuổi thanh niên.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tư vấn Ngày hội tuyển sinh – Hiệp hội Cao đẳng, Đại học; Ngày hội tuyển sinh Đại học do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tổ chức ngày 8 và 9/7/2017.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp và khảo sát nhu cầu học nghề 200 học sinh tại Huyện Đoàn Nhà Bè. Thực hiện tư vấn hướng nghiệp tại Huyện Đoàn Bình Chánh với sự tham dự của 300 học sinh. Tư vấn hướng nghiệp trường Cao đẳng Viễn Đông, kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm của 800 sinh viên. Tham dự Lễ tốt nghiệp trường Cao đẳng ISPACE. Tham dự Hội thi “Sinh viên biện luận 2017” trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức.

 

- Tư vấn thông tin thị trường lao động Ngày hội việc làm trường Cao đẳng Bách Việt cho trên 2.000 sinh viên tốt nghiệp 2017. Tư vấn hướng nghiệp hệ giáo dục nghề nghiệp Đài truyền hình tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đăklăk, Tây Ninh.

 

- Tham dự Lễ tốt nghiệp và khai giảng trường Đại học Broward College Việt Nam. Tư vấn Ngày hội xét tuyển các ngành Cao đẳng và hợp tác Quốc tế trường Cao đẳng Hoa Sen. Tham dự Ngày hội việc làm trường Đại học Mở TP.HCM với sự tham dự 5.000 sinh viên.

 

Trong 08 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 321.600 học sinh đạt 107,2% kế hoạch năm.

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tham dự Hội thảo “Cách mạng nguồn nhân lực 4.0 trong thương mại điện tử” tại trường Đại học Tài chính Marketing.

 

- Dự Hội thảo góp ý Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam của Bộ Kế hoạch đầu tư.

 

- Tham dự Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo ngành công tác xã hội” tại trường Cao đẳng Sư phạm trung ương TP.HCM.

 

- Tham dự Hội thảo khoa học chủ đề “Thị trường lao động và nhu cầu việc làm” của trường Đại học Mở TP.HCM.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của viên chức Trung tâm định kỳ trong tháng.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Hoàn thành cập nhật danh sách doanh nghiệp 2017 từ danh bạ VCCI.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Đưa 61 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 08 tháng số lượng truy cập là 2.622.415 đạt 87,4% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 10.701.979 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Góp ý Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của UBND TP.HCM thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

 

- Hoàn thành việc di dời tạm thời trụ sở làm việc của Trung tâm về  Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định. Tiến hành làm việc bình thường tại trụ sở mới từ 01/8/2017.

 

- Báo cáo định kỳ công tác hoạt động và thực hiện đầy đủ các chuyên đề báo cáo theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quý 3/2017 theo định biên được giao năm 2017.

 

-  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyên môn cho viên chức, người lao động của Trung tâm, tổng số 15 lần tổ chức đạt 100% kế hoạch năm.

 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 08 năm Ngày thành lập Trung tâm (17/7/2009 – 17/7/2017) và 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

 

-  Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở  Trung tâm.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức tháng 8/2017. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 7/2017.

 

- Báo cáo tài chính Quý 2/2017; Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị

 

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm hành chính công (tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, chi phí công vụ, …) phấn đấu đạt mức tiết kiệm 5%.

 

- Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM để triển khai thực hiện tại Trung tâm, đảm bảo việc sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố để giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Ban Giám đốc Trung tâm luôn cùng các phòng thực hiện tốt, có hiệu quả, đề ra các giải pháp cụ thể.

 

- Thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp cơ sở dữ liệu, tạo nguồn dữ liệu.

 

- Trung tâm tích cực hoàn thành di dời tạm thời trụ sở về nơi làm việc mới và nhanh chóng ổn định công việc.

 

 2. Hạn chế:

 

Do việc di dời tạm thời, một số CBVC phải di chuyển làm việc xa trong phạm vi giao thông thường ùn tắc.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 9

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động trên địa bàn TP.HCM vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm kế hoạch 3.000 doanh nghiệp và 10.000 lao động. Báo cáo phân tích thị trường lao động quý 3 và dự báo nhu cầu nhân lực quý 4 năm 2017.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động 500 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM theo phương án điều tra Bộ Lao động – TBXH.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, kế hoạch thực hiện cho 25.000 người.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

Thực hiện tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại Tỉnh Bình Thuận và Vĩnh Long. Phối hợp cùng các phòng của Trung tâm thực hiện thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động tại các ngày hội việc làm, sàn giao dịch.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung – cầu của viên chức Trung tâm.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện niên giám thống kê dân số - lao động – việc làm năm 2017.

 

- Kiểm tra, rà soát thông tin trên phần mềm cung – cầu của Trung tâm.

 

- Cập nhật và vận hành website www.dubaonhanluchcmc.gov.vn thực hiện thông tin thị trường lao động, dự kiến kế hoạch 360.000 lượt truy cập.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Tuyển dụng nhân sự theo định biên được giao quý 3 năm 2017.

 

- Báo cáo định kỳ công tác hoạt động, thực hiện đầy đủ các chuyên đề báo cáo theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức Đoàn thể: Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức tháng 9/2017. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Theo dõi thủ tục thanh lý tài sản và bàn giao mặt bằng làm việc Trung tâm cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở.

 

  8. Công tác cải cách hành chính

 

- Thực hành tiết kiệm chi phí hành chính và đánh giá kết quả quý 3/2017.

 

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định hành chính và hộp thư điện tử của Sở.

 

IV. GIẢI PHÁP

 

- Ứng dụng CNTT trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn phù hợp yêu cầu phát triển./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013100816

TRUY CẬP HÔM NAY: 190

ĐANG ONLINE: 15