TPHCM sơ kết giai đoạn 1 Tổng Điều tra Kinh tế năm 2017


(HCM CityWeb) – Sáng 27-7, TPHCM đã chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Tổng Điều tra Kinh tế năm 2017 trên địa bàn Thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm chủ trì hội nghị.

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo

 

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế năm 2017 TPHCM cho thấy, tổng số doanh nghiệp (DN) thực tế tồn tại tính đến thời điểm 31-12-2016 trên địa bàn TPHCM là 196.543 DN. Trong đó, có 160.556 DN đang hoạt động, 20.318 DN tạm ngừng hoạt động, 14.048 DN chờ giải thể và 1.621 DN tìm không thấy.

 

Qua 4 tháng tổ chức điều tra, tính đến hết ngày 24-7-2017, toàn Thành phố đã triển khai cho 173.593 DN, đồng thời đã thu phiếu điều tra của 141.478 DN, đạt 81,50%. Như vậy, so với các năm trước, năm nay là năm đầu tiên tỷ lệ thu phiếu đạt ở mức cao trên 80% (những năm trước chỉ đạt trong khoảng từ 72 - 75%).

 

Về điều tra khối hành chính, sự nghiệp, đến ngày 31-3-2017, Thành phố đã lập danh sách 5.446 đơn vị hành chính sự nghiệp. Đến nay, đã thu được 5.181/5.647 phiếu, đạt 91,7%. Hiện còn 466 đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội, cơ sở thuộc Trung ương, Thành phố quản lý chậm thực hiện.

 

Về công tác lập danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đến ngày 20-6-2017, 24 quận - huyện đã lập xong danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể với số lượng là 448.327cơ sở, đạt 108,6% so với năm 2015. Đến ngày 20-7-2017, tình hình thực hiện ghi phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã đạt được 255.912/342.890 phiếu, đạt 74,6% so kế hoạch.

 

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế TPHCM kiến nghị Thường trực UBND Thành phố chỉ đạo 24 UBND quận - huyện tiến hành xử phạt các DN, hợp tác xã không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Tổng Điều tra kinh tế năm 2017 theo quy định của Nghị định 95/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thống kê; đồng thời chấp thuận cho Cục Thống kê Thành phố chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp - Khu chế xuất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu phần mềm Quang Trung, UBND 24 quận - huyện lập kế hoạch xác minh sự tồn tại của 115.000 DN có trong cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh tại thời điểm 1-1-2017 nhưng cơ quan Thuế và cơ quan Thống kê không tìm thấy.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho rằng, TPHCM có quy mô kinh tế lớn nhất nước nên số liệu điều tra có ý nghĩa rất quan trọng làm cơ sở phục vụ cho hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Do vậy, Cục Thống kê Thành phố tiếp tục xử lý thông tin thu thập được từ dữ liệu để sớm có thông tin cho Ban Chỉ đạo và một số sở - ngành liên quan; đồng thời đôn đốc các quận - huyện báo cáo tiến độ thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan.

 

Về kiến nghị xử phạt các DN, hợp tác xã không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm lưu ý phải thực hiện đúng quy trình, quy định.

 

Dịp này, 6 tập thể đã được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng Điều tra kinh tế năm 2017. 

 

Minh Thư

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012233889

TRUY CẬP HÔM NAY: 225

ĐANG ONLINE: 20