Ảnh minh họa. (Ảnh:VL)
 

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng theo trình độ cụ thể như sau: lao động phổ thông chiếm 27%; lao động có trình độ sơ cấp nghề, công nhân kỹ thuật khoảng 23%, lao động trung cấp chiếm 20%; lao động có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học chiếm 30%.

Theo ông Tuấn, trong thời gian này, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục chú trọng xu hướng tuyển dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc.

 

Ông Tuấn cũng cho biết, trong tháng 7/2017, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn Thành phố tăng 10,18% so với tháng trước đó. Về mức lương, dưới 3 triệu chiếm 0,15%; 3 triệu đến 5 triệu chiếm 16,54%; từ 5 triệu đến 10 triệu chiếm 27,14%; từ 10 triệu đến 15 triệu chiếm 0,89% và trên 15 triệu chiếm 0,24%..../.

 

VL