BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 223/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 7 và

phương hướng công tác tháng 8 năm 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn    

   

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 7/2017 thu thập thông tin 4.333 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 44.679 chỗ làm việc trống và 11.295 người có nhu cầu tìm việc làm. Tính trong 07 tháng đã thực hiện khảo sát 22.333 doanh nghiệp đạt 74,4% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được 71.295 người đạt 71,3% kế hoạch năm. Trong đó 53% lao động nữ và trên 86% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Thực hiện cập nhật dữ liệu chỉ tiêu đào tạo của hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP.HCM.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm, dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2017.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành đợt 2/2017 khảo sát 3.000 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động năm 2018, thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo Sở kết quả khảo sát.

 

- Thực hiện chỉ đạo của Sở, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn và triển khai công tác hỗ trợ Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) điều tra 661 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.HCM, thực hiện ngoài giờ hành chính.

 

- Giao dữ liệu cầu lao động của các Quận, Huyện về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TP.HCM.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 25.000 người. Tính chung trong 07 tháng đã thực hiện cho 180.217 người đạt 78,4% kế hoạch năm, trong đó 58% lao động nữ và trên 75% trong độ tuổi thanh niên.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thực hiện chương trình trường Cao đẳng Việt Mỹ, trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vinatex thực hiện tư vấn về đào tạo cao đẳng và nhu cầu việc làm. Tham dự Hội thảo Du học trường Cao đẳng Viettronics. Tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp “Chọn đúng nghề - sống đúng đam mê” tại Viện đào tạo Quốc tế FPT ARENA.

 

- Thực hiện tập huấn nghiệp vụ, kiến thức nghề nghiệp và việc làm do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức cho 500 cán bộ Đoàn Quận Huyện – Phường Xã.

 

- Tham dự Ngày hội việc làm Phụ nữ TP.HCM lần 9 và chương trình “Kết nối doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hàng Việt” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

 

- Thực hiện tập huấn nhu cầu việc làm cho 350 thanh niên nông thôn huyện Củ Chi, kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm.

 

- Tham gia chương trình “Trao đổi giới thiệu nhu cầu học nghề quốc tế” và chương trình “Du học bán phần” của trường Humphreys; chương trình hoạt động thông tin truyền thông - khảo sát về nhu cầu nhân lực và định hướng học nghề cho 500 học sinh THPT tại Huyện Củ Chi, phối hợp khảo sát 300 phiếu nhu cầu học nghề và nhu cầu việc làm.

 

- Tham gia chương trình hướng nghiệp việc làm trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vinatex với sự tham gia của hơn 800 sinh viên, chương trình tham vấn chuyên gia của trường Đại học Nguyễn Tất Thành với chủ đề “Nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng”.

 

- Tư vấn “Ngày hội tư vấn giáo dục nghề nghiệp năm 2017” do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng hướng nghiệp cho 4.000 học sinh.

 

- Tư vấn “Ngày hội tuyển sinh” trường Cao đẳng Viễn Đông với sự tham dự của 2.000 sinh viên. Tập huấn bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho 300 cán bộ quản lý sản xuất hàng may mặc tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành.

 

- Trong 07 tháng thực hiện tư vấn hướng nghiệp tại 189 trường Trung học phổ thông cho 304.500 học sinh đạt 101,5% kế hoạch năm, trong đó 59% lao động nữ và 100% trong tuổi thanh niên.

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tham gia thành viên Hội đồng khoa học – Sở Khoa học công nghệ TP.HCM nghiệm thu đề tài của trường Đại học Sư phạm TP.HCM và đề tài cấp Thành phố “Đánh giá kết quả đào tạo Đại học tại TP.HCM theo nhu cầu nhân lực, phạm vi phát triển kinh tế xã hội Thành phố đến 2025” với sự tham gia nghiên cứu của Trung tâm.

 

- Tham dự Hội thảo “Nguồn nhân lực chất lượng cao” trường Đại học Tài chính Marketing; Hội thảo Quốc tế "Hợp tác phát triển kỹ năng thế kỷ 21" do Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tổ chức.

 

- Hội thảo đơn vị nghiệm thu 04 chuyên đề nghiên cứu “Thực trạng và nhu cầu nhân lực của ngành Công nghệ Nông - Lâm - Ngư nghiệp trên địa bàn TP.HCM năm 2016, 2016 – 2020; Thực trạng và nhu cầu nhân lực của nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn TP.HCM năm 2016, 2016 – 2020; Thực trạng và xu hướng phát triển ngành chế biến Tinh lương thực thực phẩm; Thực trạng và xu hướng nhu cầu nhân lực của ngành Cơ khí tại TP.HCM”.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của viên chức Trung tâm định kỳ trong tháng.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Tổng hợp số liệu báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2017.

 

- Cập nhật danh sách doanh nghiệp từ danh bạ hội viên doanh nghiệp VCCI.

 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống và khắc phục sự cố do mã độc WannaCry gây ra.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Quản trị hệ thống máy tính, phối hợp với các phòng để trang bị, sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính tại Trung tâm.

 

- Đưa 60 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong tháng có 355.000 lượt truy cập, tính chung trong 07 tháng số lượng truy cập là 2.267.415 đạt 75,6% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 10.615.341 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Hoàn tất việc sửa chữa mặt bằng tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định để di dời làm việc tạm trong thời gian xây dựng mới Trung tâm.

 

- Báo cáo thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông 06 tháng đầu năm 2017. Báo cáo thực hiện phòng chống tham nhũng, tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo quý II và 06 tháng đầu năm 2017.

 

- Báo cáo hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 06 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

 

- Báo cáo 10 năm thi hành Luật Thanh niên về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và kỹ năng việc làm cho Thanh niên. Báo cáo tổng kết Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.

 

- Báo cáo định kỳ công tác hoạt động và thực hiện đầy đủ các chuyên đề báo cáo theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quý III/2017 theo định biên được giao năm 2017.

 

- Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, tổng số 13 lần tổ chức đạt 87% kế hoạch năm.

 

- Tổ chức kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày toàn dân phòng chống ma túy.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức tháng 7/2017. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 6/2017.

 

- Thực hiện thủ tục tài chính sửa chữa mặt bằng di dời trụ sở Trung tâm tạm thời về Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị

 

- Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp ứng dụng dự báo hiệu quả. Tiến hành đánh giá hoạt động dự báo nhân lực giai đoạn 2009 – 2016.

 

- Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM để triển khai thực hiện tại Trung tâm, đảm bảo việc sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố để giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài.

 

 3. Công tác khác:

 

- Xây dựng kế hoạch triển khai 02 dự án theo quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đến năm 2020.

 

- Xây dựng hệ thống thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Ban Giám đốc Trung tâm luôn theo dõi, bám sát các nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đề ra các giải pháp cụ thể, đảm bảo thực hiện và hoàn thành có hiệu quả, đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

- Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn phát huy vai trò, năng lực của mình, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp cơ sở dữ liệu, tạo nguồn dữ liệu phục vụ yêu cầu nghiên cứu, quản lý của Nhà nước và Xã hội.

 

 2. Hạn chế:

 

- Hiện tại Trung tâm đang trong quá trình di dời tạm thời về nơi làm việc mới, cần có thời gian để ổn định công việc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

- Cơ sở vật chất của Trung tâm còn hạn chế, tiền lương thu nhập của viên chức, người lao động quá thấp, không đảm bảo đời sống hiện nay. Thời gian gần đây liên tục có viên chức, người lao động xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, gia đình có con nhỏ không thể tiếp tục làm việc, ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung tâm.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 8

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Tổ chức điều tra 661 doanh nghiệp vừa và nhỏ theo kế hoạch Sở giao hỗ trợ Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

 

- Tham gia cùng Phòng Việc làm Sở thực hiện điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017.

 

- Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động tại Thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm kế hoạch 6.000 doanh nghiệp và 11.000 lao động. Tổng hợp số liệu báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 7 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2017.

 

- Thống kê và báo cáo phân tích hệ thống đào tạo và việc làm sau đào tạo tại TP.HCM năm 2017.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, kế hoạch thực hiện cho 25.000 người.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tư vấn Ngày hội tuyển sinh Đại học do Hiệp hội Đại học – Cao đẳng tổ chức ngày 08/9/2017 và Ngày hội tuyển sinh Đại học do Bộ Giáo dục phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 09/7/2017.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, kết hợp khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của học sinh, sinh viên tại các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

 

- Phối hợp cùng các phòng của Trung tâm thực hiện thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động tại các ngày hội việc làm, sàn giao dịch.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tham dự Hội thảo “Cách mạng nguồn nhân lực 4.0 trong thương mại điện tử” tại trường Đại học Tài chính Marketing.

 

- Tổng hợp, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2016 – 2017.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung – cầu của viên chức Trung tâm.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Tổng hợp số liệu báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 7 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2017.

 

- Kiểm tra, rà soát thông tin trên phần mềm cung – cầu của Trung tâm.

 

- Cập nhật và vận hành website www.dubaonhanluchcmc.gov.vn thực hiện thông tin thị trường lao động, dự kiến kế hoạch 360.000 lượt truy cập.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Tuyển dụng nhân sự theo định biên được giao năm 2017.

 

- Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động tháng 8/2017, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức Đoàn thể: Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức tháng 8/2017. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

- Tham mưu thủ tục thanh lý mặt bằng làm việc Trung tâm để bàn giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở theo tiến độ.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 7/2017.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

- Nghiên cứu những phương pháp ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong dự báo nguồn nhân lực giai đoạn 2017 – 2020, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trong đội ngũ viên chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin “Thu thập thông tin qua các báo cáo hành chính và hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm”.

 

- Cải tiến quy trình hướng nghiệp, quy trình lưu trữ cơ sở dữ liệu, quy trình nghiên cứu khoa học, quy trình quản trị nhân sự - hành chính theo phương pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

 

 9. Công tác khác:

 

- Hoàn thành kế hoạch triển khai 02 dự án “Xây dựng hệ thống thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp”.

 

- Triển khai việc lập 02 dự án theo chỉ đạo của Sở.

 

IV. GIẢI PHÁP

 

- Phối hợp cùng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề thực hiện thông tin thị trường lao động, kết hợp khảo sát nhằm nâng cao chất lượng nguồn cơ sở dữ liệu.

         

- Nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung – cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn nhằm khai thác hiệu quả nguồn cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013246911

TRUY CẬP HÔM NAY: 5552

ĐANG ONLINE: 17