KỶ NIỆM 16 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 - 28/6/2017) VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH


Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".

 

Sáng ngày 27/6/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức Kỷ niệm 16 năm ngày gia đình Việt Nam(28/6/2001 - 28/6/2017) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012679814

TRUY CẬP HÔM NAY: 330

ĐANG ONLINE: 8