Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng


(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016-2020.

 

Mục tiêu là tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng ở các trường, cơ sở đào tạo (gọi chung là các trường) trên địa bàn Thành phố, chủ động nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng ở các trường do Thành phố quản lý; tiếp tục là địa phương đi đầu trong cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố, tập trung vào 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp hỗ trợ và 9 ngành dịch vụ chủ yếu; từng bước chủ động tham gia tích cực và hiệu quả thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực và quốc tế, trước hết là 8 ngành nghề chuyển dịch trong cộng đồng kinh tế ASEAN.

 

Thành phố phấn đấu đến năm 2020, 100% các trường có báo cáo tự đánh giá với Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ít nhất 20% các trường đảm bảo kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục thu hút ít nhất 2.000 sinh viên các nước khu vực ASEAN đến học tập; có ít nhất 2 trường cao đẳng thuộc Thành phố đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường tiên tiến, ít nhất 1 trường đại học đạt chuẩn ngang tầm các trường tiên tiến trong khu vực và 100% các trường cao đẳng công lập đăng ký công nhận trường tiên tiến; có ít nhất 60 ngành đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế, trong đó chuẩn kiểm định khu vực ASEAN là ưu tiên (tập trung 4 ngành công nghiệp trọng yếu, nhóm các ngành công nghiệp phụ trợ và 9 ngành dịch vụ chủ yếu).

 

Hàng năm, tỉ lệ sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học từ 20%. Trên 90% các trường công lập tổ chức ít nhất mỗi năm 1 hội thảo khoa học cấp trường. Đến năm 2020, có trên 80% sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo.

 

Phấn đấu hàng năm, có ít nhất 20% sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng mềm tốt (ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc nhóm…), đáp ứng yêu cầu công việc của các ngành trọng điểm; các công ty, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước; đặc biệt nâng cao tính cạnh tranh trong thị trường lao động khu vực ASEAN.  

 

Minh Thư

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012176627

TRUY CẬP HÔM NAY: 94

ĐANG ONLINE: 20