THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09/7/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CÔNG


Thông tin văn bản 11/2017/TT-BLĐTBXH

 
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 11/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
Ngày ban hành 20/04/2017
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Lao động việc làm
Tệp đính kèm

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013466836

TRUY CẬP HÔM NAY: 791

ĐANG ONLINE: 18