BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 149/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 5 năm 2017 và

phương hướng công tác tháng 6 năm 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

      

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 5/2017 thu thập thông tin 3.881 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 40.679 chỗ làm việc trống và 7.757 người có nhu cầu tìm việc làm. Tính chung trong 05 tháng thực hiện khảo sát 12.106 doanh nghiệp đạt 40,4% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được 40.635 người đạt 40,6% kế hoạch năm. Trong đó 52% lao động nữ và trên 85% trong độ tuổi thanh niên.

 

Thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 5/2017 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 6/2017. Thực hiện cập nhật dữ liệu chỉ tiêu đào tạo của hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP.HCM. Soạn thảo báo cáo những căn cứ, số liệu thực hiện dự báo nhân lực và công bố thông tin thực tiễn ứng dụng phương pháp dự báo giai đoạn năm 2009 – 2017; Báo cáo tham luận nhu cầu nhân lực giai đoạn 2017 – 2025 tại TP.HCM; Việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp tại TP.HCM (theo thư mời Ban tổ chức hội thảo Đại học Sư phạm TP.HCM).

 

Thực hiện tham luận “Dự báo nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế mũi nhọn trọng điểm tại TP.HCM giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025, đề xuất kiến nghị giải pháp (theo thư mời Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức Hội thảo).

 

Báo cáo “Nhân lực chất lượng cao thị trường lao động TP.HCM. Dự báo dịch chuyển 08 ngành trong cộng đồng kinh tế ASIAN” (theo chỉ đạo của Ban giám đốc Sở).

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành khảo sát 2.000 doanh nghiệp (trong đó khảo sát trực tiếp 700 doanh nghiệp, gián tiếp 1.300 doanh nghiệp) có nhu cầu sử dụng lao động đợt 1 năm 2017, thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo kết quả khảo sát và lập kế hoạch khảo sát đợt 2 năm 2017.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 25.000 người. Tính chung trong 05 tháng thực hiện 130.789 người đạt 56,5% kế hoạch năm, trong đó 55% lao động nữ và trên 70% trong độ tuổi thanh niên.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tham gia Ngày hội việc làm trường Đại học Hutech, thực hiện khảo sát nhu cầu việc làm sinh viên, người lao động, phối hợp khảo sát nhu cầu tuyển dụng 70 doanh nghiệp.

 

- Tập huấn kỹ năng hướng nghiệp chương trình Sở giáo dục và đào tạo cho 400 giáo viên tại tỉnh Tây Ninh.

 

- Hoàn thành tập huấn 10 đợt “Kỹ năng làm việc” cho trên 3.000 sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, kết hợp khảo sát phiếu nhu cầu việc làm. Cùng trường Cao đẳng Việt Mỹ tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh 2017 cho học sinh THPT tại tỉnh Đăk Lăk.

 

- Tham dự Ngày hội nghề nghiệp do Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Thành đoàn tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên. Tham gia sàn giao dịch việc làm lần thứ 4 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố, kết hợp thu thập thông tin doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng năm 2017 và sàn giao dịch việc làm Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành.

 

- Tham dự Lễ kỷ niệm 22 năm ngày thành lập trường Đại học Công nghệ TP.HCM và Lễ tổng kết Hướng nghiệp năm 2017 tại Báo Giáo dục TP.HCM.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 45.000 học sinh tại 08 trường THPT trên địa bàn thành phố và 02 tỉnh Tây Ninh, Đắc Lắc.

 

- Tư vấn thông tin thị trường lao động cho 40.000 sinh viên, người lao động tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Nhà Văn hóa Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố, Ngày hội hướng nghiệp khởi nghiệp của Phường Phước Bình - Quận 9.

 

Tính chung trong 05 tháng thực hiện tư vấn hướng nghiệp tại 185 trường Trung học phổ thông cho 231.463 học sinh đạt 77% trong đó 58% lao động nữ và 100% trong tuổi thanh niên.

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tham dự hội thảo khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức về “Đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực tại TP.HCM đến năm 2025”.

 

- Tham dự Hội thảo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025.

 

- Hội thảo đơn vị nghiệm thu 02 chuyên đề nghiên cứu “Thực trạng và nhu cầu nhân lực của ngành Kiến trúc – Xây dựng; Thực trạng và nhu cầu nhân lực của ngành Tài chính – Kế toán” trên địa bàn TP.HCM năm 2016”.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ trong tháng.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Triển khai tổ chức thực hiện xây dựng phần mềm quản lý cung – cầu lao động theo công văn trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, Sở Tài chính duyệt đầu tư yêu cầu xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu mới và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng phần mềm quản lý cung cầu nhân lực” theo dự toán được phân bổ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM thẩm tra, phê duyệt.

 

- Hoàn thành bàn giao phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ về Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Quản trị hệ thống máy tính và phối hợp các phòng trong công tác di dời tạm thời hệ thống máy tính của Trung tâm về nơi làm việc mới.

 

- Đưa 36 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong tháng có 355.000 lượt truy cập, tính chung trong 05 tháng số lượng truy cập 1.705.000 đạt 56,8% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 10.352.393 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Báo cáo định kỳ công tác hoạt động và thực hiện đầy đủ các chuyên đề báo cáo theo yêu cầu của Sở giao.

 

- Chuẩn bị công tác di dời tạm thời trụ sở làm việc của Trung tâm về nơi làm việc mới tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định.

 

- Làm việc với Ban quản lý Đầu tư – Xây dựng công trình, Phòng Kế hoạch tài chính Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về Dự án xây mới trụ sở làm việc của Trung tâm.

 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2017, đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quý II/2017 theo định biên được giao năm 2017.

 

- Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2017, tổng số 06 lần tổ chức đạt 40% kế hoạch năm.

 

- Hoàn thành báo cáo quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, Chi bộ đến năm 2025.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức tháng 5/2017. Thanh toán tiền phúc lợi Quý I/2017 cho viên chức. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 4/2017.

 

- Lập thủ tục đăng ký bên mời thầu, đăng ký thêm chứng thư số với Cục Quản lý đấu thầu - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị thực hiện gói thầu “Xây dựng phần mềm cung - cầu nhân lực”.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị

 

- Tiến hành đánh giá hoạt động dự báo nhân lực giai đoạn 2009 – 2016. Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp ứng dụng dự báo hiệu quả.

 

- Đảm bảo thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM để triển khai tại Trung tâm, đảm bảo việc sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố để giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài.

 

- Thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Ban Giám đốc Trung tâm luôn theo dõi, bám sát các nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đề ra các giải pháp cụ thể, đảm bảo thực hiện và hoàn thành có hiệu quả, đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

- Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn phát huy vai trò, năng lực của mình, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp cơ sở dữ liệu, tạo nguồn dữ liệu phục vụ yêu cầu nghiên cứu, quản lý của Nhà nước và Xã hội.

 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài sản công được 5% đạt kế hoạch đề ra.

 

 2. Hạn chế, tồn tại:

 

Hiện tại cơ sở vật chất của Trung tâm còn hạn chế, tiền lương thu nhập của viên chức, người lao động quá thấp, không đảm bảo đời sống hiện nay. Thời gian gần đây liên tục có viên chức, người lao động xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, gia đình có con nhỏ không thể tiếp tục làm việc, ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung tâm. 

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2017

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2017

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động tại Thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm kế hoạch 4.200 doanh nghiệp và 15.500 lao động. Tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm 2017 và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2017.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích hệ thống đào tạo và việc làm sau khi đào tạo tại TP.HCM năm 2017.

 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP.HCM.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Thực hiện khảo sát đợt 2 năm 2017 nhu cầu sử dụng lao động tại 3.000 doanh nghiệp, thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo kết quả khảo sát.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm. Kế hoạch 25.000 người thực hiện tại Đại học Tài chính Marketing, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vinatex.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thực hiện tư vấn Ngày hội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp TP.HCM năm 2017. Dự kiến 50 đơn vị và 10.000 học sinh cấp 3, sinh viên các trường Cao đẳng, Trung cấp tham gia.

 

- Tham gia ngày hội việc làm trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vinatex và trường Đại học Tài chính Marketing, kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm sinh viên.

 

- Hoàn thành cẩm nang 2017 về tư vấn ngành nghề cho học sinh, sinh viên theo hình thức hỏi - đáp.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Báo cáo tham luận Hội thảo khoa học “ Giải pháp kinh tế tạo bước đột phá cho TP.HCM” do Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM và Đại học kinh tế tài chính TP.HCM tổ chức.

 

- Tổng hợp, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2016 -2017 và nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu của viên chức được phân công.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của viên chức Trung tâm.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm 2017 và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2017.

 

- Cập nhật và vận hành website “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Dự kiến kế hoạch 360.000 lượt truy cập.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết 70/NQ-CP về hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động (theo văn bản số 9858/SLĐTBXH-VP ngày 28/4/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM).

 

- Tiếp đoàn công tác Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương trao đổi kinh nghiệm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện công tác di dời tạm thời trụ sở làm việc của Trung tâm về nơi làm việc mới tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định.

 

- Tuyển dụng nhân sự theo định biên được giao năm 2017.

 

- Thực hiện báo cáo 06 tháng đầu năm 2017 về kết quả hoạt động, kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo phòng cháy chữa cháy.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức tháng 6/2017. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 5/2017.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

- Thực hiện nghiên cứu những phương pháp ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong dự báo nguồn nhân lực giai đoạn 2017 – 2020, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trong đội ngũ viên chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

 

- Nghiên cứu mở rộng quy mô khảo sát cung – cầu, thực hiện phương pháp công nghệ thông tin “Thu thập thông tin qua các báo cáo hành chính và hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm”.

 

- Nghiên cứu cải tiến quy trình hướng nghiệp, quy trình lưu trữ cơ sở dữ liệu, quy trình nghiên cứu khoa học, quy trình quản trị nhân sự - hành chính theo phương pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

 

II. GIẢI PHÁP

 

- Phối hợp cùng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề thực hiện thông tin thị trường lao động, kết hợp khảo sát nhằm nâng cao chất lượng nguồn cơ sở dữ liệu.

         

- Nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung – cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng CNTT trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn nhằm khai thác hiệu quả nguồn cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động./.

 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

KT GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360399

TRUY CẬP HÔM NAY: 2249

ĐANG ONLINE: 20