HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU CẤP TRUNG TÂM - ĐỢT 1 NĂM 2017


Sáng 15/2, 09/3; 14/3/2017 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tổ chức Nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2017 - đợt 1, hội đồng nghiệm thu do:

   - Bà Trần Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm làm chủ tich Hội đồng;

   - Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm làm phó chủ tich Hội đồng;

   - Bà Nguyễn Thị Hoàng Ánh - Trưởng phòng Phân tích dự báo - Ủy viên;

   - Bà Trương Diễm Thúy - Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển - Ủy viên;

   - Ông Nguyễn Ngọc Trân - Trưởng
phòng Công nghệ và CSDL - Ủy viên;

 

   - Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Trưởng phòng Thông tin thị trường lao động - Ủy viên

Các thành viên Hội đồng và ủy viên đã đóng góp ý kiến và đều đánh giá cao sự công phu của 05 đề tài:

Đề tài 1: Năng suất lao động của Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến hội nhập cộng đồng kinh tế Asean 2016

Đề tài 2: Tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

Đề tài 3: Thực trạng và nhu cầu nhân lực của ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn TP.HCM năm 2016

 

Đề tài 4: Ngành thủ công mỹ nghệ tại TP.HCM và tình hình xuất khẩu thủ công mỹ nghệ trên địa bàn TP.HCM năm 2016

 

Đề tài 5: Thực trạng và nhu cầu nhân lực của ngành Dệt may - Giày da trên địa bàn TP.HCM năm 2016.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi diễn ra nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm năm 2017 - đợt 1

 

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu cấp Trung tâm

 

Các thành viên Hội đồng; ủy viên và toàn thể cán bộ viên chức

 

Bà Trần Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm làm chủ tich Hội đồng phát biểu chỉ đạo

 

 

Toàn thể cán bộ viên chức tham dự

 

 

Các thành viên Hội đồng

 

Bà Đặng Thanh Thúy với đề tài

Thực trạng và nhu cầu nhân lực của ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn TP.HCM năm 2016

 

Ông Bùi Lại Minh Hùng với đề tài

Ngành thủ công mỹ nghệ tại TP.HCM và tình hình xuất khẩu thủ công mỹ nghệ trên địa bàn TP.HCM năm 2016

 

 

 

 

 

Các thành viên phản biện

 

 

Cán bộ viên chức đóng góp ý kiến

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023943981

TRUY CẬP HÔM NAY: 1858

ĐANG ONLINE: 17