TIẾP ĐOÀN GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẾN TRAO ĐỔI VỀ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG


Sáng ngày 03/3/2017 tại văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM tiếp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác đến trao đổi về kinh nghiệm tổ chức hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động

 

Một số hình ảnh buổi trao đổi kinh nghiệm

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012517865

TRUY CẬP HÔM NAY: 258

ĐANG ONLINE: 20