BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 120/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017

 

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 4 năm 2017 và

phương hướng công tác tháng 5 năm 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn   

    

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

Khảo sát cung, cầu lao động các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại Thành phố. Trong tháng 4/2017 thu thập thông tin 2.225 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 17.944 chỗ làm việc và 25.878 người có nhu cầu tìm việc làm. Phân tích thị trường lao động tháng 4/2017, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 5/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Tháng 04/2017 tiếp tục thực hiện hoàn thành khảo sát 2.000 doanh nghiệp (trong đó khảo sát trực tiếp 700 doanh nghiệp, gián tiếp 1.300 doanh nghiệp) về nhu cầu sử dụng lao động năm 2017, đã thực hiện khảo sát được  1.120 doanh nghiệp, đạt 56% chỉ tiêu đề ra.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm năm 2017 tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm. Chương trình Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tổ chức; Chương trình tư vấn trực tuyến thông tin thị trường lao động năm 2017 tại Đại học Tài chính Marketing cho trên 40.000 sinh viên, học sinh, người lao động.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tập huấn nghiệp vụ, kiến thức nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm năm 2017 cho 400 cán bộ Đoàn Thanh niên tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và GTVL Thanh niên.

 

- Tư vấn hướng nghiệp năm 2017 chương trình của trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (Q.8) với 6.000 học sinh THPT tham dự; Chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2017 của Báo Giáo dục tổ chức tại 06 trường THPT tại TP.HCM với 10.500 học sinh THPT tham dự. Trong tháng 4/2017 đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp trực tiếp cho trên 16.500 học sinh phổ thông tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

 

- Tập huấn kỹ năng thị trường lao động cho sinh viên năm thứ 4 trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm của 1.107 sinh viên.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp: Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại 02 trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP.HCM và Cao đẳng Kỹ nghệ II thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Chương trình tư vấn hướng nghiệp truyền hình của Báo Người lao động cho trên 10.000 sinh viên, học sinh, người lao động.

 

- Phối hợp với Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện thông tin thị trường lao động trên HTV chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội” và nhập thông tin phiếu nhu cầu việc làm của 2.000 sinh viên.

 

- Báo cáo “Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề giáo dục nghề nghiệp, xây dựng nguồn nhân lực phát triển bền vững (theo yêu cầu của Ban Giám đốc Sở).

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tham dự Hội thảo khoa học của Hội đồng khoa học Thành phố tổ chức đề tài “Tăng cường hợp tác giữa trường Đại học, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp”.

 

- Tham luận để tài “Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch, xu hướng phát triển tại đồng bằng sông Cửu Long – Tỉnh An Giang – Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2025, kiến nghị giải pháp (theo thư mời của UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo vào tháng 4/2017) và báo cáo tham luận “Dự báo nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm tại TP.HCM giai đoạn 2017 – 2025, đề xuất kiến nghị giải pháp” (theo yêu cầu tổ chức hội thảo của Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM).      

 

- Soạn thảo bài giảng trên mạng online “Định hướng học nghề và việc làm cho lao động nữ” (theo đề nghị của Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM).

 

- Thực hiện nghiệm thu 09 chuyên đề nghiên cứu cá nhân tại Trung tâm.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm định kỳ trong tháng.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, Sở Tài chính duyệt đầu tư yêu cầu xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu mới, tiến hành tổ chức nghiệm thu.

 

- Tổng hợp và cập nhật phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ lên phần mềm của Cục Lao động Thương binh và Xã hội.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Quản trị hệ thống máy tính và phối hợp các phòng để trang bị, sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính tại Trung tâm.

 

- Đưa 37 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong tháng có 350.000 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 10.233.360 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo công tác tháng 4/2017 và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng 5/2017.

 

- Xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017 theo phê duyệt và chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2017, đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quý II/2017 theo định biên được giao năm 2017.

 

- Báo cáo quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, Chi bộ đến năm 2025.

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

 

- Đảm bảo họp giao ban cơ quan về rà soát các biện pháp, chương trình công tác, các chỉ tiêu thực hiện năm 2017; thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho viên chức T03/2017 đầy đủ, kịp thời. Công khai tài chính theo quy định.

 

- Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi tài chính năm 2016, dự toán năm 2017. Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

 

- Hoàn tất thẩm tra, phê duyệt quyết toán NSNN năm 2016 với Phòng Kế hoạch Tài chính Sở. Trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2017.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị

 

- Công tác chỉ đạo, tuyên truyền

 

+ Tập trung tuyên truyền trong viên chức, người lao động về các nội dung thực hiện trong Kế hoạch số 32099/KH-SLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

 

+ Ban Giám đốc Trung tâm luôn đôn đốc các phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách công tác chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm, đảm bảo hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch thực hiện, tham mưu các báo cáo đảm bảo đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng.

 

- Đảm bảo phân công thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở để triển khai tại đơn vị và đơn vị đảm bảo việc sử dụng thư điện tử Thành phố giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của Thành phố.

 

- Xây dựng cụ thể giải pháp cải cách hành chính ứng dụng tại Trung tâm trong quý II và quý III/2017.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Ban Giám đốc Trung tâm luôn bám sát nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện đảm bảo hoàn thành có hiệu quả, đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

- Công chức, viên chức, người lao động Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao; thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin; tổng hợp cơ sở dữ liệu, tạo nguồn dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và Xã hội.

 

 2. Hạn chế, tồn tại:

 

Cơ sở vật chất của Trung tâm còn hạn chế, không ổn định. Tiền lương thu nhập viên chức, người lao động quá thấp so với đời sống nên liên tục có viên chức, người lao động xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, hoàn cảnh gia đình con nhỏ không thể tiếp tục làm việc. 

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại Thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố tháng 4/2017 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 5 năm 2017.

 

- Hoàn thành khảo sát đợt 1 năm 2017 về nhu cầu tuyển dụng của 2.000 doanh nghiệp, thực hiện báo cáo phân tích tổng hợp.

 

- Lập kế hoạch cập nhật, rà soát nhu cầu tuyển dụng của 3.000 doanh nghiệp để tiến hành tập trung thực hiện trong tháng 5/2017.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường , sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 23.000 lượt người.

 

- Cập nhật và vận hành website “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động.

 

- Hoàn thành thực hiện tập huấn kỹ năng thị trường lao động cho 3.000 sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Hoàn thành thực hiện phối hợp cùng Báo Giáo dục Thành phố triển khai chương trình hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố. Kết hợp khảo sát nhu cầu chọn nghề, học nghề của học sinh phổ thông năm 2017.

 

- Tham dự Ngày hội việc làm 2017 của Trường Đại học Hutech và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tập huấn cho 10.000 sinh viên, người lao động.

 

- Hoàn thành nhập 2.000 phiếu nhu cầu việc làm của sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

 

- Thực hiện cẩm nang 2017 về tư vấn ngành nghề cho học sinh, sinh viên theo hình thức hỏi - đáp.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Thực hiện đánh giá nghiệm thu 05 chuyên đề của cán bộ viên chức được phân công.

 

- Tổng hợp, lưu trữ, quản lý, khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm.

 

- Hoàn thành việc điều tra, khảo sát 200 doanh nghiệp và 1.000 người lao động theo chương trình phối hợp nghiên cứu đề tài khoa học cấp Thành phố do Viện nghiên cứu Đại học Sư phạm TP.HCM chủ trì.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện công tác giám sát về việc thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Phối hợp với đơn vị đối tác nâng cấp phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực của Trung tâm theo chỉ đạo của BGĐ.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Xây dựng phương án di dời trụ sở làm việc của Trung tâm và sửa chữa tạm mặt bằng làm việc tại nơi ở mới theo công văn số 116/TTDBNL-KT ngày 03 tháng 4 năm 2017 đã gửi Ban quản lý Đầu tư – Xây dựng công trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

- Triển khai tăng cường công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè theo công văn số 6991/SLĐTBXH-VP ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM.

 

- Thực hiện công tác hành chính, tuyển dụng nhân sự theo biên chế được giao năm 2017, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự được giao, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); Quốc tế lao động 01/5 và Lễ quốc tế thiếu nhi 01/6.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho viên chức T04/2017 đầy đủ, kịp thời. Công khai tài chính theo quy định. Quyết toán kinh phí ghi chép và nhập tin hồ sơ liệt sĩ với Sở.

 

- Đối chiếu tình hình sử dụng dự toán kinh phí ngân sách kho bạc Quý I/201; Lập báo cáo tài chính Quý I/2017.

 

- Tính thu nhập tăng thêm Quý I/2017 cho Viên chức.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

- Nghiên cứu xây dựng “Những căn cứ, số liệu thực hiện dự báo nhân lực và công bố thông tin. Thực tiễn ứng dụng phương pháp dự báo giai đoạn năm 2016 – 2017. Tổ chức quán triệt trong cán bộ - viên chức và triển khai nghiên cứu cải cách hành chính nâng cao hiệu quả dự báo nhân lực năm 2017 và 2017 – 2020.

 

- Nghiên cứu mở rộng quy mô khảo sát cung – cầu thực hiện phương pháp “Thu thập thông tin qua báo cáo hành chính và hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

 1. Giải pháp thực hiện

 

- Nâng cao chất lượng khảo sát cung – cầu lao động thường xuyên thông qua phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, kết hợp khảo sát thông tin thị trường lao động.

 

- Tập trung nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung – cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng CNTT trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo viên chức thực hiện chuyên sâu nhiệm vụ được giao. 

 

 2. Kiến nghị, đề xuất:

 

Hỗ trợ việc di dời trụ sở làm việc của Trung tâm  và sửa chữa tạm mặt bằng làm việc tại nơi ở mới (Trung tâm đã gửi công văn số 116/TTDBNL-KT ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến Ban quản lý Đầu tư – Xây dựng công trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013100852

TRUY CẬP HÔM NAY: 226

ĐANG ONLINE: 15