BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

 1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

  Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.623 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.960 chỗ làm việc và 2.497 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

 1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố tháng 02/2017, dự báo nhu cầu nhân lực trước và sau Tết Nguyên Đán 2017 trên địa bàn TP.HCM (thực hiện theo công văn số 31885/SLĐTBXH-VL ngày 26/12/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

 

- Xây dựng đề cương đề án dự báo nhu cầu nhân lực.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành báo cáo nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp đợt 2 năm 2016.

 

- Tổng hợp và chọn lọc danh sách doanh nghiệp cho điều tra nhu cầu sử dụng lao động đợt 1 năm 2017.

 

 3. Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực

 

- Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2017 của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2017 của Báo Giáo dục tổ chức tại 120 trường THPT đến hết tháng 5 năm 2017.

 

- Tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi trẻ tại ĐH Bách Khoa TP.HCM với quy mô tham dự 60 trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp và trên 20.000 học sinh THPT tham dự.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

Đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm tháng 02 năm 2017.

 

 5. Công nghệ và Cơ sở dữ liệu

 

 Đưa 47 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong tháng có 941.640 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay trên 9.994.560 lượt.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Giải quyết thôi việc đối với 02 viên chức.

 

- Thực hiện các thủ tục về nâng lương trước hạn năm 2016.

 

- Thực hiện công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (từ nhân viên, cán sự và viên chức xếp lương cao đẳng lên chuyên viên) đối với viên chức đủ điều kiện.

 

- Tổ chức Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) mừng xuân Đinh Dậu năm 2017

 

- Thực hiện báo cáo công tác tổ chức Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 theo công văn số 1376/SLĐTBXH-VP của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC, giữ gìn tài sản toàn cơ quan, phân công trực Tết theo quy định.

 

 7. Kế toán – Tài chính

 

- Nghiên cứu hồ sơ, lập thủ tục đăng ký hồ sơ đấu thầu qua mạng thực hiện dự án điều tra về lao động học nghề.

 

- Công khai tài chính. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T01/2017. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách năm 2016, tài khoản tiền gửi tại kho bạc. Hoàn tất Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 2016. Quyết toán thuế TNCN 2016. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

 

 8. Công tác khác

 

- Phối hợp với Phòng Chính sách có công của Sở thực hiện công tác nhập thông tin hồ sơ “Điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ”.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

 1.1. Cập nhật cung - cầu thị trường lao động

 

Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động.

 

 1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát thường xuyên cung - cầu lao động.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động quý I/2017, dự báo nhu cầu nhân lực quý II /2017.

 

- Thu thập thông tin, soạn thảo tham luận “Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch tại TP.HCM” tham gia hội thảo khoa học quốc tế năm 2017, chủ đề “Mekong – Dòng song kết nối văn hóa – du lịch – kinh tế” dự kiến tổ chức tháng 10/2017

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu sử dụng lao động đợt 1 năm 2017

 

 3. Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thống kê nhu cầu việc làm của sinh viên tại các trường ĐH, CĐ trong công tác phối hợp khảo sát và cập nhật thông tin.

 

- Thực hiện trả lời câu hỏi tư vấn ngành nghề cho học sinh, sinh viên.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tổ chức hội thảo nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu của Trung tâm “Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động giai đoạn 2017-2020 đến 2025”

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

 Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu tại Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự Quý I năm 2017.

 

- Tổ chức Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), Ngày Quốc Tế Phụ nữ 8/3.

 

 7. Kế toán – Tài chính

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí kho bạc Qúy I/2017, tài khoản tiền gửi T02/2017, tình hình trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Lập BCTC Qúy I/2017./.

 

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;

- Phó Giám đốc phụ trách khối;

- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,

Phòng Việc làm, Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức,

Văn phòng Đảng ủy;

- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;

- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã Ký)

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013246854

TRUY CẬP HÔM NAY: 5495

ĐANG ONLINE: 26